Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu

Do 21.5.2017 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu.

Mikoláš Axmann • Šimon Brejcha • František Hodonský • Petr Nikl • Květa Pacovská • Miloslav Polcar • Lenka Vilhelmová

Kurátor výstavy: PhDr. Vilma Hubáčková

Výstava je pořádána v rámci Roku grafiky ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

DOPROVODNÝ PROGRAM
4. 5. 2017, 17 h • Komentovaná tlumočená prohlídka s kurátorkou výstavy Vilmou Hubáčkovou, spolupořádá Tichý svět, o.p.s.

Záměrem výstavy je ukázat vzájemný vztah mezi knihou a volným grafickým uměním, ale také upozornit na jejich oboustrannou inspiraci. Nejde o běžnou tištěnou knihu, pozornost je věnována autorskému a bibliofilskému pojetí knihy, ve kterém jsou využity původní grafické techniky. Vystaveny jsou autorské knihy, bibliofilie a volné grafické listy sedmi současných českých grafiků, jejichž společným rysem je schopnost realizace monumentální grafiky, smysl pro inovaci a experiment. Květa Pacovská permanentně zpracovává téma prostoru. Zatímco v plošných serigrafiích navozuje jeho iluzi, v autorských knihách s ním pracuje reálně. Knihy pojímá jako interaktivní prostorové objekty, které dávají možnost variabilního zacházení. František Hodonský je představen jako grafik a básník. Vedle nových dřevořezů evokujících jeho oblíbené vegetativní motivy jsou zařazeny knihy doplněné originální grafikou, v nichž je patrná pocitová souvislost s literárními texty. Píše vlastní poetické básně, které jsou využity např. v knize Linie tušení. Maximální soulad mezi obrazem a textem představují ilustrace Mikoláše Axmanna a básně Jeana Tardieu v knize Pan a Pán. Ilustrace jsou provedeny v technice kamenopisu a mají podobu gestických abstrakcí. Jejich rozměrnější variantou je soubor volných grafických listů. Miloslav Polcar tentokrát překvapí nekonvenčními objekty. Jsou to Otevřená kniha a Grafika k listování, v nichž uplatnil techniku tušového otisku na rýžovém papíře. Nové konceptuální instalace, tvořené strukturálním grafickým listem a autorskou knihou bez textů, představí Lenka Vilhelmová. Z tvorby Šimona Brejchy jsou vybrány experimentální práce s organickými strukturami. S grafickými listy mají těsnou souvislost autorské knihy Příběhy a Krabí kostnice. K novinkám patří tajemné litografické ilustrace Petra Nikla k povídce Franze Kafky Proměna vydané ve formě luxusní bibliofilie. Na motivu očí dokázal zachytit jednotlivé fáze měnící lidské tváře ve fantastickou bytost s atributy hmyzu.

Vilma HubáčkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu