Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Klára Sedlo: NO2 / Hrady v horách

12. 2.-28. 3. / Bar/ák / Malba

Do 28.3.2019 bude v Bar/áku, Za Poříčskou branou 7, Praha 8 – Florenc (hned u metra), přístupná velmi zajímavá výstava Kláry Sedlo: NO2 / Hrady v horách.

… o výstavě
Ráda pracuji s něčím , co je tak trochu podivné. Podivné kombinace, podivní sladcí plyšáci a kýče, figury ve zvláštních vztazích ke svému okolí. Mám také spoustu obrazových symbolů – sem tam je to piktogram slunce nebo nebe – jako symbol naděje. Marshmallow jako něco povrchního, čím chceme dohnat ztracené štěstí, malý démon jako spravedlivý pozorovatel, kresba jezírka jako symbol našeho podvědomí, stejně hlubokého jako voda.
Moji práce je nejlépe vnímat jako celek. Několik obrazů často postupně vypráví jeden příběh, vzájemně se doplňují a vidí-li je divák vedle sebe, pochopí snáze jejich – i můj – vnitřní svět. Nejinak je tomu i s obrazy hor, horských démonů a hradů postavenými právě v oněch vysokých kopcích. Venku číhá náš vlastní strach, přestrojený za temnou bytost a tak se skrýváme uvnitř na tmavém místě obehnaném hradbami.

Kromě toho je tu ještě jeden důležitý moment, opakující se na několika plátnech – tmavá plocha zabírající většinu obrazové plochy. Tyhle tmavé plochy jsou ohromně fascinující. Jsou tak snadno opomenutelné (vždyť všichni nejdřív hledíme na figury a hory kolem), prázdné a přesto pro obraz tak důležité, že ho v podstatě vyplňují.
Jsou velmi podstatné. Lze do ní promítnout příběh diváka, který se na obraz dívá, můžeme si v ní představit cokoliv.

www.klarasedlo.com

Klára Sedlo (*1993) je známá hororovou a komediální tématikou svých děl. Tyto dva žánry nezpracovává jen odděleně, ale často je kombinuje také v rámci jednoho celku. Předmětem její tvorby jsou skličující motivy, absurdní objekty a upozorňování na rozdíly mezi klasickou malbou a kýčem.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Klára Sedlo: NO2 / Hrady v horách