Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Katharina Swoboda – Living Images

Pravděpodobně jenom do 18.12.2015 bude v Ateliéru 104 v 1.patře na UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, přístupná výstava Kathariny Swoboda – Living Images.

Projekt Living Images rakouské autorky Kathariny Swoboda by se dal volně přeložit jako Živé obrazy. Umělkyně dlouhodobě pracuje s tématem zoologických zahrad prostřednictvím kterého volně interpretuje téma prezentování námětu strategiemi používanými například muzei, galeriemi či jinými institucemi podobného typu. Sama autorka popisuje tyto výstavní principy jako statické. Zejména pak klasické způsoby ukazování vycpanin v polohách vlastních žijícím tvorům nebo zmiňuje formu dioramatu, jako konstrukci již mrtvé nebo nikdy neexistující situace. Zoologická zahrada se tedy celkem logicky ukazuje jako místo, kde je divák konfrontován s vizuálními vjemy právě opačnými. Krajina uměle vytvořená, často vznikající začátkem minulého století byla mnohdy výzvou tehdejším tvůrcům jak na poli modernistické architektury či umělcům, kteří nebyli svázáni nároky klasické bytové architektury. Pavilony jsou tak dodnes nositeli ideálů doby silné svým specifickým tvaroslovím a vysokými nároky na jeho formální zpracování.

Když se tyto faktory propojí v práci s videem, která díky střihové skladbě a svému formálnímu zpracování dokáže v čase rozpohybovat statické obrazy, dostáváme ucelený formát autorčina názorného přemýšlení o známém avšak nevšedním prostředí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Katharina Swoboda – Living Images