Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Katharina Stadler: ID-FI

Do 2.4.2020 bude v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, v obou patrech zdarma přístupná zajímavá výstava Kathariny Stadler: ID-FI.

Konceptuální umělkyně Katharina Stadler pochází z Vídně, studovala v Berlíně a nyní žije v Tbilisi. Ve svém díle se zabývá otázkami ideologie, ideologických struktur a zaměřuje se především na individuální a kolektivní pozice/postoje subjektu v základním ideologickém rastru systémů.

Výstava ID-FI osciluje mezi ID – ideologií, identitou, ID (identifikačním dokladem), identifikátorem a FI – fikcí, [sound quality] fidelity/věrností zvuku. Prezentovány budou zvukové instalace a dokumenty lokálně specifických intervencí k aktuálním politickým diskurzům, jimž je společná evaluace současného stavu (status quo).

Vybraná díla z let 2012 až 2017 vznikla na různých místech. Z oněch konkrétních míst – od Tbilisi, hlavního města Gruzie, kde umělkyně v současnosti žije, přes turecký Istanbul, albánskou Tiranu, íránský Teherán až po vesnici Gammel Rye v Jutsku – Katharina Stadler opakovaně pokládá otázky, jaký postoj zaujmeme v našem lokálním, ale také v našem globálním světě? V čem spočívá rozdíl mezi individuálním a (tendenčním) kolektivním názorem?

Nejčastěji se vyskytující analytická východiska ideologických diskursů a jejich klasifikaci ve vztahu k novým formám kolonialismu a imperialismu je proto nejprve nutné nazírat prizmatem místa jejich vzniku. V rámci výstavy v RKF však umělkyně usiluje o lokální reflexi prostřednictvím subtilního přeskupení různých zvukových a zdokumentovaných intervenčních děl.

Od 20. 2. do 27. 3. bude v MeetFactory , Ke sklárně 15, Praha 5 v Praze přístupná veřejnosti výstava projektu The New Dictionary of Old Ideas, kde bude představena nejnovější velkoformátová zvuková instalace Kathariny Stadler – Ruins Not Yet Built – Solidarity Blueprint. V lednu a únoru 2020 vytvoří Katharina Stadler ve studiu MeetFactory tuto instalaci, jejíž koncept vznikl minulé léto během tříměsíční rezidence v rámci projektu ‚The New Dictionary of Old Ideas‘ v pražské MeetFactory a ve štětínském Trafu. V současném post-vizionářském dilematu sociální závisti a nacionalistických proudů se umělkyně zabývá otázkou, jak lze v systému permanentní nerovnosti koncipovat přítomnost a budoucnost založeno u na principu solidarity.

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Katharina Stadler: ID-FI