Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kateřina Slunečková & Tomáš Vavříček: D N O.

Do 16. 4. 2022 bude v Beseder Gallery, Drahobejlova 15, Praha 9 (vstup z Lihovarská 12), přístupná velmi zajímavá výstava Kateřiny Slunečkové & Tomáše Vavříčka: D N O.

Umělci spolu spolu vytvořili sérii obrazů, které reflektují současnou situaci ve světě a zaznamenávají intimní pocity, které z momentální situace plynou. Je zde jasná snaha lidi pomocí manipulace strachem izolovat a připravit je o vlastní názor a je zároveň symptomem snahy vyhnout se odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Lze ji ovšem ale také vnímat jako příležitost. Tak jako voda má schopnost člověka omýt, očistit, je odražení se ode dna příslibem nového začátku. Jen na dně můžeš sbírat perly.
Série obrazů, kterou Kateřina Slunečková vytvořila, nicméně vznikala v průběhu posledních tří let. Odráží pocity plynoucí z izolace nukleárních rodin v moderní době.
Výstava se původně měla jmenovat 2020, paradoxně ale byla zrušena z důvodu kovidových opatření, které sebou přinesly další vlnu izolace. Situace, která se dá vnímat velice negativně, ale také jako příležitost k tomu obrátit se dovnitř. Obrazy Kateřiny jsou jednak autoportréty a portréty dcery, ale také zachycují běžnou realitu, která se místy rozpadá a volně přechází do snu. Kateřina pracuje s představou paralelních realit a konceptu času. Zároveň pracuje se symbolismem, malbu vnímá jako rituál a obraz vnímá jako bránu i zrcadlo.
Slunečková ve svých obrazech znázorňuje citlivý ale i odosobněný pohled na současnost. Z akrylů, olejů a akvarelů vystupují tváře i postavy realizované s maximálním důrazem na intenzitu a vnitřní obsah.
Obrazy Tomáše Vavříčka symbolizují jeho geometrickou vizuální abstrakci, ve které znázorňuje pouze surové pocity posledních několika měsíců, tak jak je vnímá on. Bez obalu a informačního chaosu.
Svět vnímá jako vizuální simulace toho virtuálního. Vždy tomu tak nebylo, ale dnes je doba, kdy se snažíme vizualizovat svět virtuálního podvědomí. Vavříček ilustruje pocity posledních měsíců jako série HEAD 22, která je inspirovaná válečným filmem Hlava 22, což se samo o sobě v kontextu současné situace na Ukrajině nabízelo. Co se děje v hlavě člověka jako bytosti v roce 2022. Je to výbuch, je to krev- červená barva jako nezastavitelná řeka. Vavříčka inspiroval profesor Petr Rezek, u kterého studoval na Akademii výtvarných umění.
 
Výstava Kateřiny Slunečkové a Tomáše Vavříčka ukazuje dva pohledy na aktuální dění. Co se nám děje v hlavě, co cítíme a co je vidět.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kateřina Slunečková & Tomáš Vavříček: D N O.