Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kateřina Ondrušková, Barbora Valášková a Markéta Bábková: Stopy zítřka

20. 12.-11. 2. / SmetanaQ / Malba

Do 11. 2. 2024 je ve 2.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Kateřiny Ondruškové, Barbory Valáškové a Markéty Bábkové: Stopy zítřka.

Obrazy Kateřiny Ondruškové, Barbory Valáškové a Markéty Bábkové spojuje smysl pro dotyk s přepracovanou věcností a zkušenost s její nepolapitelnou těkavostí. Předmětné stavy jako prvotní inspirační zdroje jsou tu odhmotněny a v efemérních vrstvách zapojovány do prožitkových transformací a emocionálních kolekcí. Malířský proces se stává analogií samotného počitku, osvojování si nějaké situace či přisvojení si jedinečné chvíle, ale i analogií zapomíná a vytrácení toho, co se jako emoce usadilo kdesi v podvědomí, a co vysílá stále slabší signál až do okamžiku, kdy vše utichne a rozplyne se ve světle a barvě. Ať už jsou to obrysy křehkých rájů skryté v každodenní dusivé všednosti (Kateřina Ondrušková), mizející zátiší a prostorové konstelace (Markéta Bábková), nebo vitální svět modrých ornamentů, struktur, staveb a heraldických zvířat vytvářející relaci blízkosti a dálky (Barbora Valášková). Projasněná jitra, oslepující odpolední slunce i porcelánová jasnost vyprávěcích vzorců se vzájemně prolínají do významové sítě ztrácející své jednoznačné časové usazení. Stopy meta-vyprávění na obrazech tří autorek odkazují všemi směry. Často je v nich přítomno poselství očekávaného i úzkostného zítřka.

Kurátor výstavy: Petr Vaňous  Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kateřina Ondrušková, Barbora Valášková a Markéta Bábková: Stopy zítřka