Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kateřina Lubovská-Smolíková + Jana Haluzová-Železníková: Metamorfózy /malba a sklo/

27. 6.-21. 7. / Galerie 9 / Malba

Do 21.7.2016 bude v galerii 9, v přízemí Vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 (metro Vysočanská), přístupná výstava Kateřiny Lubovské-Smolíkové + Jany Haluzové-Železníkové: Metamorfózy /malba a sklo/.

V posledním červnovém týdnu zahájily svou letní výstavu dvě autorky, patřící k nejmladší generaci tvůrců v oboru, jenž má v našich krajích tak skvělou tradici i reputaci: sklářskému výtvarnictví. Obě se věnují jak volné tvorbě – sklářské i malířské -, tak designu, oběma je bytostně vlastní jak experiment, tak respekt k ušlechtilému materiálu.

Kateřina Smolíková patří k nejmladším tvůrcům generace absolventů sklářského ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého  a Ronyho Plesla na VŠUP. Ke skupině mladých výtvarníků, kteří nekonvenčním přístupem pozměňují náhled na využití skleněného materiálu ve volné umělecké tvorbě. Kateřina se k této generaci hrdě hlásí opakovaným experimetováním, jakkoliv sklo nepřestává respektovat jako nádhernou hmotu. Vidí ho jako materiál s téměř nekonečnými možnostmi výtvarného pojetí. Často se inspiruje přírodou, převádí její motivy do skla – a sklo naopak přírodě přizpůsobuje. Činí tak s ženskou poetikou, aniž by se bála monumentality a razance. Sklem nás přivádí na rozkvetlou louku, do větví keřů a stromů ověšených plody, pod mořskou hladinu, nazpět v proudu času, do krajiny francouzské Bretagne, možná i do vesmíru… Sklo má svou podstatou k přírodě blízko a Kateřina Smolíková toto propojení bytostně chápe. Má při tom daleko k popisnosti, která by mohla její díla narušit. Umí také design, tu čistý, jinde vtipně zabarvený. Sleduji autorčinu práci již od počátku jejího vysokoškolského studia, těší mne vidět, jak se mění, vyvíjí a roste.

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.
vedoucí oddělení skla a keramiky
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Jana Železníková

Skleněné objekty, design, prostorové instalace, fotografie, video, malba: Jana Haluzová Železníková je umělkyní širokého záběru vyjádření. Studovala průmyslový design na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a Ateliér skla u akademického malíře prof. Vladimíra Kopeckého a akademického sochaře Ronyho Plesla. Na zahraničních stážích v USA a v Řecku zabrousila do dalších oborů jako malba, mozaika a fotografie. Miluje cestování a změny prostředí. Útěky a návraty. Veškerou její tvorbu provází kontrast: divoké proudy barev a minimalistická čistota, bouře a klid, chaos a řád, organické křivky střídají geometrické chladné tvary, špína a ošklivost laškuje s krásou a něhou. Na výstavě,,Metamorfózy“ uvidíte její sklo i malby z předešlých let, ale i čerstvé kousky současné tvorby, jež zračí její nynější životní situaci – obrazy z autorčiných padajících a vytrhaných vlasů a malby vypovídající o zásadním zlomovém období v životě ženy, kterým je nejranější mateřství.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kateřina Lubovská-Smolíková + Jana Haluzová-Železníková: Metamorfózy /malba a sklo/