Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Katarína Siposová: Kontexty

Do 16. 10. 2015 můžete v Galerii Září, Heřmanova 33, Praha 7 (nad Veletržním palácem), navštívit zajímavou výstavu Kataríny Siposové: Kontexty.

Slovenská šperkařka zahalí návštěvníky galerie Září do perlového prachu

Galerie autorského šperku Září pokračuje ve svém úspěšném představování nových tváří českému publiku a začátkem října ukáže práci slovenské umělkyně Kataríny Siposové, která se s lehkostí pohybuje mezi autorským šperkem a konceptuálním uměním. V rámci výstavy Kontexty se Siposová dotkne palčivé otázky “co je to autorský šperk” a návštěvníky vtáhne do svého díla i procesu jeho vzniku velmi netradičním způsobem.

Slovenská šperkařka se tentokrát zaměřuje na fenomén perlového náhrdelníku a jeho sociální kontexty. “Neměnnost a hodnota tohoto šperku je konfrontována s perlovým prachem, nositelem nestálosti a transformace. Dílo vzniká v prostorách galerie Září, kde během tří dní částečně nebo úplně zbrousím 7 perlových náhrdelníku,” vysvětluje Siposová. Kromě výsledného šperku, který bude v galerii vystaven tradičním způsobem, na místě díky broušení vzniknou a zůstanou také tisíce prachových částí, každý návštěvník se tak po vstupu do galerie stane automaticky nositelem a vlastníkem části vystavovaného náhrdelníku. Součástí výstavy bude také videozáznam, který zachytí třídenní práci Siposové přímo v galerii Září.

Výstava nabídne nový pohled na vnímání autorského šperku jako takového. Pro Katarínu Siposovou je více než výsledné dílo důležitý samotný proces jeho vzniku a následná interakce s divákem. Cílem její práce je navodit pocit stimulujícího znepokojení, který otevírá diskuzi na téma řemesla a umění, vztahu autorského šperku a konceptuálního umění, nositelnosti a permanentnosti šperku, a zkoumá jeho přesahy do mnoha jiných médií.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Katarína Siposová: Kontexty