Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karolíny Šulcové a Pavla Kytnera: Přestup na cestu lesem a další přírodní spoje

Do 5. 6. 2022 bude v galerii Mimochodem, podchod Palackého – východ směr Podskalská (metro Karlovo nám.) přístupná v otevírací době metra výstava Karolíny Šulcové a Pavla Kytnera: Přestup na cestu lesem a další přírodní spoje.

Supervize: Maro Hajrapetjan

Nabízí se nám tu cesta do metra, ale co kdybychom šli tentokrát trochu jinudy?

Prolnutím tvorby dvou autorů, Karolíny Šulcové a Pavla Kytnera, vzniká nový obraz, o něco sytější a pestřejší krajina, než jakou ji od autorů lze běžně pozorovat. Vystavující se znají z prostředí Akademie výtvarných umění v Praze, vybírají si nápadně podobné motivy, což je sblížilo a motivovalo ke vzájemné spolupráci v rámci velkoformátových realizací zobrazující jejich tvůrčí dialog.

V díle jsou čitelné stromy Pavla Kytnera, který často pracuje s povahou jejich struktury. Kresebné průhledy v jeho námětech vytahují na povrch vztahy světla a barev a tak utváří dynamický celek protkaný stromovím. Domy Karolíny Šulcové jsou zdrojem večerního světla, něčí přítomnosti, kterou ale sleduje jen tiše z odstupu. Zajímá ji večerní čas spojený se ztišením se, umělé osvětlení, všudypřítomné přítmí, pocit intimity a soukromí.

Pro kolemjdoucí může být tak pohled na výstavu drobným vytrhnutím z prostoru typického pro pražské metro. Můžou tak na Karlově náměstí vystoupit a pocitově se skrze dílo přenést jakoby někam za město.

Výstava vzniká s podporou Domova sociálních služeb.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karolíny Šulcové a Pavla Kytnera: Přestup na cestu lesem a další přírodní spoje