Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karolína Rossí, Viktor Takáč: Material Matters

23. 11.-22. 12. / Nevan contempo / Instalace

Do 22.12.2017 bude v Galerii Nevan Contempo, U rajské zahrady 14, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Karolína Rossí, Viktor Takáč: Material Matters.

Výstava Material Matters volně navazuje na spolupráci autorů na výstavě To, co zbylo (Berlínskej model, 2016) při které došlo k propojení základních výrazových prostředků obou autorů – světelné projekce s nástěnným obrazem – a započala tak rámec hlubší analýzy jejich uměleckého projevu.

Material Matters je cestou k nahlížení skutečnosti. Ať se jedná o skutečnost subjektivní či objektivní, dvojice se zamýšlí nad materií hmoty jako analogii k míře procítění skutečnosti, jejího zažití, opravdovosti. Zkoumají materiál jako jeden z parametrů objektu, na který hledíme, ale zároveň analyzují, obrácenou logikou, subjekt kterým je na tento materiál nahlíženo. Je to cesta k opravdovosti nahlížené skutečnosti. Skutečnosti tím opravdovější, čím více jsme schopni rozeznávat její detaily.

http://www.viktortakac.cz/

http://karolinarossi.blogspot.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karolína Rossí, Viktor Takáč: Material Matters