Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karolína Rossí a Pavel Trnka – Theory of vision

Do 24.8.2017 bude ve White Room v Art Districtu Pragovka, Kolbenova 34A, Praha 9, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Karolíny Rossí a Pavla Trnky – Theory of vision.

Motto: „ Ve svém vnímání jsme zcela zaměření na sebe, a to z dobrého důvodu: stále hledáme ve světě věci, které se nás mohou přímo týkat. Vnímání lze rovněž považovat za modifikací očekávaného. Všímáme si teprve tehdy, když něco hledáme, když naší pozornost vzbudila nějaká nesrovnalost, rozdíl mezi tím, co očekáváme.““

Výstava obrazů Karolíny Rossi a Pavla Trnky představuje několik způsobu či teorií nahlížení na společné téma, kterým je krajina. Podkladem inspiračních zdrojů obou autorů je v tomto případě pohyb, světlo, rytmus, voda. Dívání se bez jakýchkoliv civilizačních vymožeností, pouhým okem.

Pavel Trnka se krajinu snaží vnímat jako živou bytost. Jistý je vliv taoismu, ale i názorů některých současných filozofů, či biologů, např Ruperta Sheldrakea. Vyjadřuje se plochou, linii, bodem. V některých kresbách se v podobě siluet vynořují prvky architektonické či industriální krajiny, která

odkazuje na lidský element. Jde mu především o rytmizaci plochy a práci s odstíny, které přírodní úhel nabízí. Nevyužívá vždy celou škálu odstínů, naopak ho zajímá bohatost v omezené škále odstínů.

Karolína Rossi zkoumá jak funguje lidská představivost ve chvíli, kdy něco známe pouze z jiných zdrojů a nemáme možnost se k věci sami fyzicky přiblížit. Jako dobrý příklad může posloužit třeba Mariánský příkop v Tichém oceánu, jehož největší hloubka přesahuje 10 000 metrů. Zatím je známo, že tu žije 13 druhů živočichů nejpodivnějších tvarů, uzpůsobených k životu v tak ohromné hloubce.

Jen málokdo ale má možnost do Mariánského příkopu skutečně nahlédnout, a tak nám musí stačit to, co se o něm dozvíme zprostředkovaně a to, co nám dovolí vidět naše vědomí. Zajímají ji limity představivosti ve chvíli, kdy je stanoven konkrétní impuls bez jeho faktické znalosti.

O AUTORECH

Pavel Trnka Narozen 6. 2. 1981 v Plzni. Žije a pracuje v Plzni a Praze. V roce 2009 absolvoval Ústav umění a designu na Západočeské Univerzitě v Plzni. Je také absolventem Pedagogické fakulty na téže univerzitě. Středem jeho zájmu je kresba, malba, grafika a ilustrace. Od roku 2008 působí jako odborný asistent pro kresbu a malbu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, kde vyučuje figurální kresbu, malbu a ilustraci.

Karolína Rossí, narozena 1983 v Novém městě na Moravě, absolvovala pražskou AVU u prof. Kokolji a stáž stáž na Ecole superieure des beaux arts, Aix en Provence. Vystavuje prevážně v galeriích určených prezentaci současné nejaktuálnější sorty českých umělců, jako je například galerie Kostka nebo Berlínskej model. Její obrazy se vyznačují niterností a cestou k nim je introspekce.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karolína Rossí a Pavel Trnka – Theory of vision