Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karolína Koblen: Clutter

1. 2.-24. 2. / Kavárna Velryba / Malba

Do 24. 2. 2023 bude v galerii kavárny Velryba, Opatovická 24, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Karolíny Koblen: Clutter.

Karolína Koblen (nar. 1988) pochází ze Stříbra a studovala na plzeňské FUD ( obor malba) a FPE (obor vizuální kultura). Malířská a fotografická tvorba a výstavy v české republice i zahraničí jsou součástí jejího života už od doby, kdy byla studentkou gymnázia, přes dekádu, kdy coby modelka žila na cestách a realizovala se před fotoaparáty známých i neznámých tvůrců především uměleckého aktu. Nyní žije v Praze, chová hmyz, fotografuje a maluje. Ať už jsou na obrazech světla neonů, zakuklení živočichové, selky, noční krajiny nebo vraky aut, jde především o psychologický autoportrét a jakousi symbolickou biografii vlastních, vnitřních i vnějších metamorfóz a složitých duševních rozpoložení. Dalším velkým tématem je pro Karolínu mechanika vzpomínání, hranice reality, snu, fantazie a nadpřirozena a prazvláštní zážitky z dětství, vlastní, i ty, které nadšeně sbírá od lidí ze svého okolí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karolína Koblen: Clutter