Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karol Weisslechner: Srdcové záležitosti a 1. narozeniny Galerie Resonance

Do 16. 11. 2022 je v Galerii Resonance, Újezd 33, Praha 1, přístupná krásná prodejní výstava špičkových šperků Karola Weisslechnera: Srdcové záležitosti.

Zveme Vás na další jedinečnou výstavu, tentokrát Karola Weisslechnera, kreativního autora, který se aktivně věnuje volné tvorbě v oblasti šperku, objektu, instalace, architektury, interiérové architektury, designu a scénografie.
 
Emeritní rektor, vedoucí Ateliéru S+M+L_XL kov a šperk na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, Prof. Karol Weisslechner, akad. arch. je jedinečným autorem nejen v oblasti autorského šperku ve světovém měřítku. Jeho díla jsou zastoupena ve státních a soukromých sbírkách na Slovensku i zahraničí.
….
 
Text Kataríny Hubové z webu Slovenského centra dizajnu (scd.sk):

Karol Weisslechner je absolventom katedry architektúry na VŠVU v Bratislave u Vojtecha Vilhana (1980 – 1988). Po vysokej škole pôsobil na Katedre architektúry, v Ateliéri Architráv VŠVU (1990 – 1995). V roku 1995 prevzal ateliér šperku po medzinárodne uznávanom šperkárovi Antonovi Cepkovi a dodnes je jeho vedúcim, dnes pod názvom Ateliér S + M + L_XL – KOV A ŠPERK . Názov vyjadruje rozšírenie výučby podľa koncepcie Karola Weisslechnera, ktorá zahŕňa okrem tvorby autorských šperkov (S), stolovacích a menších interiérových objektov (M) aj návrhy artefaktov do interiéru (L) až po veľkorozmerné exteriérové objekty (XL). V roku 2006 sa stal profesorom a v rokoch 2007 – 2012 bol rektorom Vysokej školy výtvarných umení a dizajnu v Bratislave.

Jeho tvorba má široký záber, pohybuje sa medzi voľným umením, dizajnom a architektúrou. Vo svojej koncepcii výučby dáva dôraz na proces tvorby, hľadanie a objavovanie inovatívnych riešení. Vo svojej vlastnej tvorbe sa venuje umeleckému šperku, objektu, inštalácii, interiérovej architektúre, dizajnu a scénografii. Pre architekta je nevyhnutná komunikácia s ľuďmi, ale ako šperkár zachytáva jej intímnejší rozmer. Svoju tvorbu charakterizuje takto: „Moje šperky sú zväčša akýmisi schránkami, v ktorých je možné niečo ukryť, ale zároveň aj niečo odkrývajú. Architektonický priestor má z môjho pohľadu tie isté kvality, v ktorých sa dokážem aktívne pohybovať a navodiť konkrétne pocity.“ Vystavoval samostatne, ale aj so študentmi – v Pinakotéke moderny v Mníchove, na veľtrhoch šperku, tvorivých sympóziách na Slovensku ako aj v zahraničí. Organizuje tiež medzinárodné sympóziá umeleckého šperku, výstavy, odborné kolokviá. Jeho diela sú zastúpené v rôznych zbierkach doma i v zahraničí a získal za ne množstvo ocenení.

Katarína HubováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karol Weisslechner: Srdcové záležitosti a 1. narozeniny Galerie Resonance