Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karíma Al – Mukhtarová: RADIX

Už jen do 29. 9. 2022 se můžete v (A)VOID Gallery, Rašínovo nábřeží, Praha 2 (pod Tančícím domem, v oblouku v nábřežní zdi č. 10, u přístaviště parníků), podívat na velmi zajímavou výstavu Karímy Al – Mukhtarové: RADIX.

ZA LEPŠÍ BUDOUCNOSTÍ
„Chceš vědět svoji budoucnost? Chceš mít zaručený úspěch? Chceš se mít lépe než většina? Vše můžeš! Stačí dorazit na v pátek 16. září večer na náplavku, kde ti umělkyně Karíma Al-Mukhtarová bude číst z ruky. Tvou budoucnost navíc vylepší jen drobným zásahem do kůže. A to není vše! Každý z účastníků dostane památeční polaroidovou fotku s podpisem autorky zdarma.“
Pro festival Re-connect Art uvede Karíma Al-Mukhtarová participativní performance navazující na svůj cyklus Inner Feelings s motivem věštění budoucnosti a pozitivní stimulace životních čar pomocí bezbolestné, ale fyzicky kontaktní umělecké techniky.
Karíma Al-Mukhtarová (*1989) je mladá multimediální umělkyně, absolventka Akademie výtvarných umění (2018). Ve své tvorbě kombinuje práci s fyzickými materiály, jako například sklo, keramika nebo textil, s přesahy do body artové nebo performativní tvorby. Je vítězkou Essel Art Award CEE pro Českou republiku (2013), v letošním roce absolvovala prestižní rezidenci v Art Omi v New Yorku. Významnými tématy jsou pro ni procesy sebeuvědomování a otázky identity, nezřídka tematizuje vlastní životní zkušenost, která je ukotvená i v jejím irácko-slovenském původu. Pracuje s tradicí, znovuobjevuje původní řemeslné techniky například na poli výšivky, tapiserie nebo keramiky, a dává jim aktuální i subjektivně-intimní obsah. Tělesná podstata její tvorby spočívající mimo jiné i ve výšivce na kůži může být vnímána jako reakce na odosobnění a dematerializaci vztahů, typické pro sociální sítě, i obecnou tendenci k virtualizaci komunikace, práce, vzdělání a dalších oblastí života.

Dodatečné foto z performance: Honza Horák.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karíma Al – Mukhtarová: RADIX