Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Vostárek: Podzimní prořez

19. 10.-11. 11. / GAMU (Galerie AMU) / Divadlo

Do 11. 11. 2021 bude v galerii GAMU, Malostranské náměstí 12, Praha 1 (vstup z průchodu), přístupná krásná a zajímavá výstava Karla Vostárka: Podzimní prořez.

Výstava s názvem Podzimní prořez představuje bezmála 40 let tvorby výtvarníka, scénografa, herce, režiséra a pedagoga katedry výchovné dramatiky DAMU Karla Vostárka. Vystaveny jsou výtvarné návrhy, makety scén, loutky, scénické objekty a fotografie z inscenací a performancí, ale i sochařská tvorba a dokumentace realizovaných projektů. Součástí expozice je také videoprojekce.

….

Karel Vostárek, Mgr.
Datum narození: 24.9.1951
Místo narození: Praha
Výtvarník, scénograf, herec, režisér a pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU Praha.

Odchovanec jednoho z dětských loutkářských kroužků, které v ÚDPM JF v Praze vedla Hana Budínská, 1978-1985 začínal své loutkářské působení jako scénograf a herec v amatérském souboru Paraple Praha, vedeném Luďkem Richtrem.
Spolupracoval i se Skupinou P.S. Jaroslava a Jiřího Provazníkových.
Po roce studia na Střední grafické škole Václava Hollara vystudoval scénografii na loutkářské katedře DAMU v Praze.
1985-89 a 1991-92 působil v pražském ÚLD (později Divadlo Minor).

Věnoval a věnuje se i sochařině a v 80.letech 20.století spolupracoval s ak. sochařem Vladimírem Preclíkem.

Spolupracoval a spolupracuje i s dalšími divadly.
Byl až dosud lektorem řady divadelních dílen v ČR i zahraničí (začalo to tak, že díky Evě Machkové začal postupně infiltrovat do dění kolem dětského divadla: několikrát s velkým ohlasem vedl dílny na národních přehlídkách dětských divadelních a loutkářských souborů v Kaplici a začátkem 90. let pak v Prachaticích, až konečně začal působit jako porotce na téže přehlídce, která mezitím přesídlila pod názvem Dětská scéna na několik let do Ústí nad Orlicí). Od 90. let i odborným asistentem na katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU a občas vede externě dílny i v ateliéru dramatické výchovy na brněnské JAMU. Od roku 1988 je také autorem, režisérem, scénografem a hercem divadla Trakař. Jako divadelník a pedagog působil také v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Mexiku a na řadě divadelních akcí v ČR.

CV z webu: www.amaterskedivadlo.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Vostárek: Podzimní prořez