Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Vaňura: Vrstvení

25. 3.-29. 5. / Museum Kampa / Malba

Do 29. 5. 2022 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná v konírně krásná a velmi zajímavá výstava děl Karla Vaňury: Vrstvení.

Museum Kampa připravilo výstavu, která představuje dosud nepříliš známou malířskou tvorbu sklářského výtvarníka a pedagoga Karla Vaňury (1937–2018).

Výstava poprvé představuje dílo významného výtvarníka, malíře a skláře Karla Vaňury, který v šedesátých letech vytvořil unikátní malířské dílo, v následujících desetiletí pozoruhodné objekty ze skla, zároveň působil jako uznávaný pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru skla. Dílo Karla Vaňury je koncentrované a hledačské. Nepřejímal dobové styly a směry, jeho tvorba je původní a autentická, jak to dokládá i připravovaný projekt.

Karel Vaňura vstoupil na výtvarnou scénu v druhé polovině padesátých let, tedy do politicky a společensky mimořádně komplikovaného a svobodnému tvůrčímu rozvoji nepřejícího prostředí – ale zároveň do období, které později vyvrcholilo v československých „zlatých šedesátých“, tedy v desetiletí, kde všechny projevy umění a kultury dosáhly světové úrovně a mezinárodního ohlasu.

Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě nastoupil v roce 1957 ke studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Ateliéru malířských technik skla, vedeného profesorem Josefem Kaplickým. Z jeho ateliéru si Vaňura osvojil důraz na kresbu a malbu, pochopitelně zvládl i všechny nutné sklářské techniky: broušení, hutní tvarování a rytí, práci s barvou a barevnými sklářskými hmotami aj. a jejich různé inovativní kombinace. V roce 1965 začal Vaňura působit jako asistent v ateliéru skla Stanislava Libenského a také se začal naplno věnovat autorské tvorbě.

Vaňurovo dílo můžeme rozdělit do několika oblastí, které na sebe téměř chronologicky navazují – věnoval se  práci se sklem, malbě a kresbě, zakázkám pro architekturu a veřejný prostor, skleněným objektům a reliéfům vzniklým technikou zakládání do olova, v závěru tvůrčí dráhy drobným asamblážím. Nicméně všechny tyto zdánlivě nesourodé práce jsou propojeny důrazem na kresbu v mnoha rozdílných podobách.

Výstava představuje výběr ze všech tří poloh, akcentuje zejména malířskou tvorbu, na které je dobře vidět, proč byl Vaňura koncem šedesátých let označován jako jeden z nastupujících talentů československého umění. V tvorbě skleněných geometrizujících objektů – vitrají přinesl celou řadu původních řešení jak po vizuální, tak po technologické stránce. Vaňurovo dílo je zastoupeno v mnoha renomovaných zahraničních i českých sbírkách. Četné jsou i jeho realizace v architektuře.

Od roku 1965 až do roku 2002 Vaňura zároveň působil jako uznávaný pedagog na VŠUP v Praze, kde ovlivnil celé generace výtvarníků a který mnohokrát starost o práci ostatních kladl nad svou vlastní tvorbu.

K výstavě byla nakladatelstvím JB Lomnice nad Popelkou vydána odborná monografie.

Kurátorka: Helena Musilová

Autoři projektu: Jaroslav Bárta, Jiří Černohorský a Helena Musilová

Doprovodný program:    www.museumkampa.cz/udalosti/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Vaňura: Vrstvení