Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Těšínský: Obrazy a monotypy

5. 5.-31. 7. / Galerie Kroupa / Malba

Do 31.7.2021 najdete v Galerii Kroupa, Voršilská 5, Praha 1, zajímavou výstavu Karla Těšínského: Obrazy a monotypy. Všechny fotky z výstavy a vernisáže: Honza Ch.

Karel Těšínský (1926 – 2005)

Dosud neobjevený a neprávem opomíjený autor s nezaměnitelným rukopisem patřil k nejpozoruhodnějším talentům své doby. Vychází z odkazu progresivních tendencí české krajinomalby první poloviny 20. století a navazuje na silný středoevropský symbolismus, jehož vlivem stylizuje komponenty krajiny a zátiší do co nejstručněji vystižených tvarů. Odstupňované barevné tóny a linie vymezující plochu a prostor tvoří nedílnou součást vyvážené kompozice malířova díla. Soustředěným pozorováním přírody a vlastního prostředí odvozoval Těšínský zákonitosti platné pro malířskou i grafickou tvorbu. Zanechal po sobě velmi osobité malířské dílo, vyvíjející se bez náhlých zvratů, a zůstal jedinečným ve svém charakteristickém uměleckém projevu.

………..

Miroslav KROUPA, narozen v roce 1974 je majitelem a zakladatelem galerie Galerie Kroupa. V letech 1997 – 2004 pracoval jako hlavní asistent p. Clauda Roberta, jednoho z nejvýznamnějších pařížských licitátorů a obchodníků s moderním uměním a spolumajitele aukčního domu MILLON & ASSOCIÉS, který byl v tomto období, dle obratu, třetím nejsilnějším aukčním domem ve Francii. V letech 1999 – 2002 navštěvoval kurzy dějin umění na pařížské Sorbonně, soukromě u p. Clauda Roberta a v roce 2002 v Praze úspěšně absolvoval Rudolfinskou akademii AS ČR.

V červnu 2004 zahájil vlastní obchodní činnost v České republice. V dalším roce otevřel Galerii Art Nouveau ve svém rodném městě Litomyšli a v září 2007 Galerii Kroupa, jejíž hlavní sídlo se nachází na Smetanově náměstí č. p. 60, v krásných prostorách nově zrekonstruovaného měšťanského domu v Litomyšli.

Galerie je zaměřena především na kvalitní české a evropské umění 19. a 20. století. V nabídce rovněž nechybí díla francouzského umění, malířů celosvětově proslulé barbizonské a pařížské školy. Samozřejmou součástí nabídky jsou díla významných českých malířů 19. století (Aleš, Barvitius, Brožík, Chittussi, Kohl, Mánes, Marold, Navrátil, Piepenhagen, Pinkas, Postl, Purkyně…), krajinářů Haushoferovy školy (Bubák, Haubtmann, Hawránek, Herold, Chwala, Kautský, Kirnig, Kosárek, Kraupa, Mařák, Riedel, Stephan, Ullik, Waldhauser, Zvěřina…) a Mařákovy školy a jejich současníků (Březina, Bubeníček, Dvořák, Honsa, Hudeček, Kalvoda, Kaván, Langer, Lebeda, Lolek, Macoun, Satra, Slavíček, Špillar, Ullmann a další), ale i avantgardní díla předních českých malířů 1. pol. 20. století, (Filla, Foltýn, Matoušek, Muzika, Procházka, Šíma, Štýrský, Toyen, Zrzavý atd.) včetně skupiny 42 (Gross, F. Hudeček, Lhoták, J. Kotík, Matal, Smetana, Souček) Zastoupena jsou rovněž významná jména české výtvarné scény 2. pol. 20. století (Boštík, Grygar, Hejna, Istler, Jíra, Jiřincová, Komárek, Kopecký, Malich, Medek, Sýkora a další) a částečně i zakladatelé slovenského moderního umění (Alexy, Bazovský, Benka, Fulla, Galanda, Guderna, Hála, Jasusch, Majerník, Mallý, Martinčeková-Šimerová, Mudroch, Schiller, Szobel, Weiner-Kráľ a další autoři)

Cílem galerie je všeobecné uznání výtvarných hodnot českého malířství v mezinárodním měřítku a obchod s kvalitními a prověřenými uměleckými díly významných autorů, ať již v kontextu českého či evropského uměleckého prostředí a s pomocí předních domácích i zahraničních expertů a znalců přebrat plnou záruku odpovědnosti za pravost a originalitu nabízených uměleckých předmětů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Těšínský: Obrazy a monotypy