Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Pauzer: Sochy a kresby

11. 10.-4. 11. / Galerie Millennium / Kresba

Do 4. 11. 2022 je v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Karel Pauzer: Sochy a kresby.

Sochař, keramik a grafik Karel Pauzer (*1936) je jedním z nejvýraznějších žijících českých figurativních sochařů. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru sochaře Jana Kavana, kde se potkal mimo jiné se svojí budoucí ženou Hanou Purkrábkovou či Janem Hendrychem. V šedesátých letech se účastnil řady výstav, poté se během normalizace věnoval především restaurování soch. Koncem osmdesátých let se účastnil řady proslulých neoficiálních výstav a od roku 1990 vystavoval na mnoha výstavách v Česku i zahraničí, je zastoupen v soukromých a veřejných sbírkách v ČR i zahraničí včetně Národní galerii v Praze či Moravské galerie v Brně.

Jeho práce mají rozpoznatelný rukopis, pracuje zejména s keramickou hlínou a vypáleným sochám ponechává původní barvu, občas pracuje s polychromií. Autor často využívá metaforického zobrazení zvířat jako podobenství o lidské společnosti. Expresivně pojaté zvířecí sochy, mnohdy vycházející z fyziognomie psů, s deformovanými proporcemi či odhalenými genitáliemi, představují groteskní parafrázi lidského světa. Na výstavě bude představena Pauzerova tvorba z posledních dvaceti let, sochařská díla budou doplněna kresbami na papíře.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Pauzer: Sochy a kresby