Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Klostermann a zrod Šumavy

Do 4. 3. 2024 je ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, přední budova A, 3. patro, přístupná velmi zajímavá výstava Karel Klostermann a zrod Šumavy.

Projekt Karel Klostermann  (1848–1923) a zrod Šumavy vznikl u příležitosti sta let od spisovatelova úmrtí. Smyslem je přiblížit „básníka Šumavy“ coby jedinečný kulturní fenomén konce 19. století, na jehož pozadí se utvořil specifický obraz pohoří a jeho přírody sdílený do současnosti.

Projekt také přibližuje, kdy, kde a v jakých souvislostech se rodil vztah Čechů k Šumavě.

 
Kniha Karel Klostermann a zrod Šumavy vychází u příležitosti sta let od úmrtí spisovatele pevně spjatého s místem, které má pro Čechy specifickou hodnotu. Karel Klostermann (1848–1923) coby tvůrce kdysi jedinečné reprezentace Šumavy dodnes určuje, jak se Češi k rozsáhlému pohoří na jihozápadní hranici země vztahují. Právě Klostermannův podíl na významovém zrodu Šumavy stojí v ohnisku našeho zájmu. Striktně se proto odkláníme od obvyklé prezentace autorova života a díla a vydáváme se cestou výkladu „básníka Šumavy“ jakožto kulturního a literárního fenoménu, jenž soustřeďuje řadu zásadních historických jevů, jako je nástup masového turismu, nacionalizace periferií či prudce se rozvíjející knižní trh orientovaný na profit. Karla Klostermanna vnímáme nikoli jako konstantu literární historie, ale jako spisovatele, jehož význam dalece překračuje hranice 19. století. Záměrem knihy je především problematizovat vžité etikety „svědek zániku staré Šumavy“ či „apoštol smíření mezi Čechy a Němci“, a umožnit tak autora vrátit z oblasti ideologie do oblasti interpretace. Kniha Karel Klostermann a zrod Šumavy není oslavou, nýbrž terapií


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Klostermann a zrod Šumavy