Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Cudlín: Sight / Effect

10. 10.-25. 11. / Czech Photo Centre / Fotografie

Do 25.11.2018 bude v Czech Photo Centre, Na Zlatě 1 (vchod ze Seydlerovy ulice), přímo u metra Nové Butovice na Praze 5, přístupná krásná výstava fotografií Karla Cudlína: Sight / Effect.

Český fotograf se světovým ohlasem a mnoha tuzemskými i mezinárodními oceněními bude mít v galerii Czech Photo Centre autorskou výstavu zaměřenou na Izrael. Jak už je pro Cudlína typické, zachycuje každodenní život v originálních kompozicích. Snímky izraelské krajiny i jejich lidí k divákovi promlouvají a nechávají ho zprostředkovaně nahlédnout do každodennosti této komplikované země. Výstava se koná za podpory Velvyslanectví Státu Izrael a Česko-izraelské obchodní komory.

Ajin je šestnáctým písmenem hebrejské abecedy. Jeho numerická hodnota odpovídá počtu 70 let, která letos uplynula od založení Státu Izrael. V hebrejštině i dalších semitských jazycích je ajin současně výrazem pro „oko“ a jako glyf v některých protosemitských abecedách oko také skutečně připomíná. Foneticky je často němé – písmeno, které vidí, ale nemluví. Symbolizuje nejen zrak, ale též prapůvodní světlo stvoření. Těžko si představit příhodnější název pro fotografickou výstavu, zejména jsou -li jejím tématem Izrael a palestinská území.Podstatná část tvorby předního českého fotodokumentaristy Karla Cudlína zachycující proměny krajiny a společnosti od Sinaje po Golany za posledních dvaadvacet let je samostatně vystavována vůbec poprvé. Výběr obsahuje starší práce, které jsou díky fotografickým i beletristickým publikacím dnes již ikonami, ale také zcela neznámé záběry, z nichž řada vznikla teprve v letošním roce.Cudlín je jediným českým fotografem, který Izraeli věnuje svoji pozornost soustavně, nikoli pouze v rámci jednoho časově ohraničeného projektu. Jeho izraelské fotografie nejsou místopisné záznamy okořeněné pitoreskními motivy blízkovýchodní reality ani politické reportáže, nemají jednotící téma, nesledují určitý předem daný program. Vznikají spontánně z čirého zájmu o dění, bez agendy, očekávání a ambicí vkládat do obrazu více, než může přinést momentální situace, ať už se odehrává v prostoru města, v poušti nebo na pláži. Cudlín je nejen nezaujatý, ale především nadšený, pohotový a zběhlý pozorovatel, a přestože jej časté cesty nutně přivádějí na již mnohokrát navštívená místa, zřídkakdy máme z jeho fotografií pocit opakování nebo dokonce monotónnosti. V každém záběru je patrná lidská přítomnost, a to i ve své absenci – v obrazech zdánlivě liduprázdných krajin nebo tam, kde jsou jedinými živými protagonisty zvířata. Jeho snímky jsou charakteristické nezaměnitelným smyslem pro humor, který, ač místy doveden na hranu absurdity, je vždy dokonalou pojistkou proti stereotypu a laciné sentimentalitě. Cudlínův „izraelský korpus“, který dnes již zahrnuje tisíce negativů a digitálních snímků, tvoří podstatnou, nikoli však uzavřenou kapitolu, která se pomalu a jistě stává výpravným vizuálním románem. Věrný svému stylu principiálně navazujícímu na to nejlepší z tradice humanistické fotografie Cudlín přirozeně staví na bytostném zájmu o lidi jako nekonečně různorodé společenství individualit. Je evidentní, že v tomto ohledu nachází v Izraeli nevyčerpatelný zdroj inspirace.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Cudlín: Sight / Effect