Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Cudlín: Fotografie

Do 28.8.2016 bude v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná rozsáhlá a zajímavá výstava Karel Cudlín: Fotografie.

Text Josefa Mouchy k výstavě:

Svůj k svému
Kdysi dávno vystavil Karel Cudlín snímky, s nimiž se hlásil na katedru fotografie FAMU. Záběry z počátku 80. let pořídil nejspíš v době, kdy pracoval v družstvu Fotografia, kde mezi jeho zakázky patřily svatby a pohřby. Utkvěla mi romská tryzna v kombinaci s jinou reportáží, totiž s těžkou automobilovou nehodou. Naznačený příběh vznikl teprve spojením zvětšenin do jedné série a byl tedy fiktivní… A právě tak mi nový tvůrce vstoupil do paměti.

Karel nosí po desítky let kameru téměř pořád s sebou, ale co do způsobu podání nenastalo již nikdy nic fikčního. Základem zůstává pravda spatřeného. Stylizačním rámcem je nanejvýš snaha o pevný, kompozičně i světelně sevřený útvar.

Koncem éry reálného socialismu sledoval fotograf ze Žižkova především Prahu, často v těch méně výstavných čtvrtích. Pro jejich sociální skutečnost měl podobný cit, jaký prokazoval do svého vyhnanství Vlasta Třešňák, soused z Karlína, holdující fotografování spolu psaním a koncertováním. Oba jako by navazovali na Egona Erwina Kische, který se svého času protloukal týmž městem. Spolu s Jaroslavem Haškem a Franzem Kafkou se vyznal ve stejných ulicích a také on upozorňoval současníky na přehlížené stránky doby, kterou žijí. Podívaná na rub věcí, na lidskou chudobu, na zašlá zákoutí anebo noční scenérie zšeřelé Prahy nepůsobí samoúčelně, nýbrž jako projev kritického ducha. Podněcuje spíše k realistickému zamyšlení než k povrchním záchvěvům sentimentu nad takřečeným koloritem všednosti.

Stejně jako se vzdálil žánrovému lidopisu 19. století reportér Kisch, nabízí pronikavou věcnost též fotografický dokument. Alespoň ten nesmlouvavé ražby a vzdoru, díky nimž jej bude i napříště možné považovat za výstižný doklad života, podrobeného společenským poměrům.

Cudlínovo krédo je však patrně hlubší. Neboť, jak se zdá, prochází všemi jeho výstavami a knihami. Od příležitostných témat totiž fotograf pokaždé směřoval k něčemu méně zjevnému, než je první plán reportáží, za něž bývá honorován. Díky tomu se také jeho vnitřní téma nikdy nerozpustilo v záplavě společenských zakázek.

Zřejmě je znát nejen z Cudlínových snímků, ale rovnou z jeho přístupu k fotografování, že pro něj vidění nepřestává být slavností. Vždyť se podívejme, jak mu lidé hledí do objektivu. Nejsou paralyzováni, jako kdyby stanuli tváří v tvář lovci cizích osudů; jejich portréty zračí klid, s nímž se obrací svůj k svému.

Josef Moucha

Kontakt: www.cudlin.com

Kurátor: Misha Sidenberg

Mgr. Karel Cudlín

Narodil  se 28. června 1960 v Praze.
V letech 1983 – 1987 vystudoval pražskou FAMU, Katedru fotografie.
V letech 1988 – 1990 byl fotoreportérem časopisu Mladý Svět, od roku 1990 spolupracuje například s nakladatelstvími Torst, Argo nebo Academia, časopisy (Respekt, Revolver Revue), novinami (Lidové noviny, Prostor), agenturami (ČTI, SIPA, EPA, Mimofilm) nebo Českou Televizí. V letech 1997 – 2003 byl jedním z oficiálních fotografů prezidenta Václava Havla. Od roku 2015 je vedoucím Ateliéru dokumentární tvorby Katedry fotografie na FAMU.

V posledních patnácti letech samostatně vystavoval např. ve Francii, Německu, Rakousku, Bulharsku, Moldávii, Rumunsku, Chorvatsku, Ázerbajdžánu, Izraeli, Holandsku, Slovinsku, Španělsku, Itálii, Kypru, USA, Senegalu, Gruzii…

Účastnil se více než padesáti společných výstav instalovaných v šedesáti městech Evropy a USA.

V průběhu všech ročníků Czech Press Photo dostal celkem osmnáct ocenění, v roce 2008 obdržel cenu Revolver Revue.

Knižní publikace

Karel Cudlín: Fotografie, Torst, Praha 1994,
Karel Cudlín, Jan Marco: Izrael 50, Argo, Praha 1998,
Karel Cudlín: Národní divadlo 2004/2005, Národní divadlo, Praha 2005,
Karel Cudlín, Jáchym Topol: Cestou na východ, Torst, Praha 2008,
Karel Cudlín, Zdeněk Lukeš: Praha 3, J-Press, Praha 2010,
Karel Cudlín, Jáchym Topol: Unterwegs in der Osten, Starfruit, Norimberk 2011,
Karel Cudlín: Hagibor, Židovská obec, Praha 2011
Karel Cudlín, Eva Cudlínová: 87 magických míst svaté země, Academia, Praha 2012,
Karel Cudlín, Vilém Prečan: Německý podzim v Praze 1989, Československé dokumentační středisko, Praha 2014.

Zastoupení ve sbírkách 
UMPRUM Praha
Moravská galerie Brno
Ludwig museum Kolín nad Rýnem
Muzeum Zdi Berlín
Museum d‘Elysse Lausanne
Mnoho soukromých sbírek v České republice i v ciziněFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Cudlín: Fotografie