Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Chaba: Vzpomínka na Prahu

16. 12.-14. 1. / Galerie Vltavín /

Do 14. 1. 2022 bude v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Karel Chaba: Vzpomínka na Prahu.

Malíře Prahy a jejích zákoutí můžeme obecně rozdělit na ty akademické, s vlastním vytříbeným rukopisem, jako byli např. Jaroslav Šetelík nebo Antonín Slavíček, a na ty „turistické“, které asi všichni známe z centra města. Dílo Karla Chaby se ovšem vymyká oběma skupinám – jako autodidakt, ovlivněn např. dílem Jana Zrzavého a Marca Chagalla, ovšem s vlastní bohatou invencí, nám představuje vlastní, snovou Prahu, tak jak mu ji ovlivnil jeho vlastní úsudek, mnohonásobný „městský“ prožitek a především jeho vztah k našemu krásnému městu. Díky tomuto přesahu nalézáme dodnes v jeho naivním umění, zobrazujícím zejména poezii všedního dne, trvalou hodnotu a rozhodně můžeme tak Karla Chabu nazývat posledním autentickým malířem Prahy…

Karel Chaba (1925-2009)

soukromé studium; malíř; nikdy se nepřihlásil k nějakému kolektivnímu hnutí výtvarných umělců, jeho neprofesionální školení bylo příčinou zvýrazněné originality jeho obrazů; vytvářel své obrazy Prahy ne jako opisy skutečnosti, ale své sny o Praze, protože drtivou většinu obrazů maluje v tichu svého ateliéru jako dojmy o městě; jeho vidění Prahy je romantické; od roku 1962 výtvarník ve svobodném povolání; vystavuje od roku 1960, kdy měl první samostatnou výstavu v pražském Divadle E. F. Buriana; řada výstav se uskutečnila v zahraničí (Švýcarsko, Belgie, Egypt, Polsko, Německo); ve své tvorbě dává najevo zaujetí pro Karlův most, Vltavu, Hradčany; své město vytváří malíř z čistých malířských znaků; studijní cesty – Itálie, Francie, Holandsko, Německo, Španělsko aj.; v roce 1993 navrhl scénickou výpravu pro operu Jakobín Antonína Dvořáka (Národní divadlo v Praze); často se zúčastňoval kolektivních výstav, např. v roce 1964 výstava v Boymansově muzeu v Rotterdamu, která pak byla také v Muzeu moderního umění v Paříži (1964), roku 1995 Dolný Kubín, Oravská galerie; zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, sbírce Ivana Melicherčíka a dalších galeriích doma i ve světě (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Chaba: Vzpomínka na Prahu