Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Chaba (1925 – 2009): Karlův (Chabův) most

5. 5.-12. 6. / Galerie Portheimka / Malba

Do 12.6.2016 bude v galerii Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5, v obou patrech přístupná výstava Karel Chaba (1925 – 2009): Karlův (Chabův) most.

Galerie Portheimka, příspěvková organizace MČ Praha 5, představuje tvorbu Karla Chaby, jedinečného malíře a celoživotního milovníka Prahy. Výstavu doplní 12. a 19. května komentované prohlídky, které galerie může pod dohodě nabídnout i v jiných termínech. Součástí výstavy bude i dětský program s výstavou knih, vydaných k letošnímu výročí „Otce vlasti“ v nakladatelství Albatros.

Karel Chaba byl označován také jako poslední malíř staré Prahy – hlavní město pro něj bylo hlavní a celoživotní inspirací. Jeho obrazy ukazují známé scenérie i skrytá pražská zákoutí, romantickou atmosféru zapadlých uliček i poezii všedního dne s dvojicemi milenců a osamělými chodci. Chaba při tom mistrně pracoval s barvami i se svou vlastní imaginací.

Karel Chaba

Narodil se 3. 8. 1925 v Sedlci. Autodidakt, který celé dětství a jinošství tušil svoje malířské nadání, k jehož naplnění se definitivně dostal po složitých životních peripetiích. Vyučil se kuchařem a od roku 1945 se natrvalo usadil v Praze, kterou miloval, obdivoval a velmi specificky maloval celý svůj život. Od roku 1962, po své první samostatné výstavě, se profesionálně věnoval malířství jako výtvarný umělec „ při Svazu ČSVU“, což mu zprostředkoval prof. Jiří Kotalík. K jeho ekonomické samostatnosti mu paradoxně pomohla pojištěná výstava v Německu v r. 1964, která kompletně shořela. Karel Chaba, neakad. mal., byl jedním z největších znalců výtvarného umění 19. a 20. století, byl malířem, který i v dobách „kulturního útlumu“ svá díla prodával, aby následně vytvářel pozoruhodnou soukromou sbírku českého – exkursně i vybraného světového – výtvarného umění. V poslední dekádě života sporadicky představil i výtvarná díla jiného námětu – ženy. Zemřel po dlouhém fyzickém strádání 25. 8. 2009 v Praze. Odkazu jeho díla se věnuje syn Patrik.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Chaba (1925 – 2009): Karlův (Chabův) most