Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Karel Balcar: Milenci doma

11. 12.-26. 1. / Galerie Peron / Malba

Do 26.1.2019 bude v Galerii Peron, U Lužického semináře 12, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a hustá výstava obrazů Karla Balcara: Milenci doma.

Karel Balcar je realistický malíř, který formálně čerpá z předmodernistické minulosti, především z období manýrismu a baroka. Vytváří stylově jednotné šerosvitné obrazy reflektující současnou existenci. Zakódovává osobní prožitky a pocity do struktury obrazu a používá významové metafory.

Studoval na Akademii výtvarných umění v atelieru prof. Zdeňka Berana.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Karel Balcar: Milenci doma