Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kamila Ženatá: Horizont událostí – část druhá

Pouze do 15.1.2016 bude v divadelním a kulturním prostoru Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha 3,  přístupná instalace Kamily Ženaté: Horizont událostí – část druhá.  Každý den ji provází doprovodný program (viz. níže).

Východiskem pro vznik celé vizuálně­konceptuální trilogie je existence skupiny žen různého věku a sociálního postavení, které v průběhu tří let pracují v sebepoznávacím procesu v ateliéru Kamily Ženaté a zabývají se individuální a sociální pamětí, vztahovými situacemi, nevědomým nastavením k životu a hodnotám. Zkoumají a zakoušejí strach z blízkosti, nemožnost svobodné komunikace a směřují tak k dosažení vnitřní nezávislosti. Celý projekt je svědectvím postupně se odvíjejícího procesu, což z něj činí unikátní událost, jež odkrývá skrytá, nevědomá, a o to záludnější území lidské psychiky.

Výsledkem celé spolupráce je záznam proměny prostřednictvím autentických zpráv, které jsou vysílány z uzavřeného chráněného území do veřejného prostoru.Během tříletého procesu sledujeme vnitřní proměnu žen, jež se stávají uvědomělejšími a svobodnějšími a chápou „vzájemnost“ jako vyšší formu prožitku lidské existence.

Druhá část Horizontu událostí se zastavuje ve fázi bezmoci.

V prostoru se střetávají představy, očekávání, emoce a touhy skupiny žen. Vytvářejí společné pole siločar a energií, které však nelze vnímat jako cesty k pochopení a souhlasu. Paradoxně se stávají nitěmi pavučiny, jíž jsou ženy obmotávány a znehybňovány. Nemožnost pohybu a nemožnost domluvy. Hlasy, které nikdo neslyší. Kdo touží po blízkosti? Kdo je sám? Kdo je závislý na své nezávislosti? Kdo se bojí zranění, a sám přitom rány rozdává? Otázky, na které nikdo neodpovídá.

Doba a místa konání projektu:
Projekt je rozdělen do tří částí v rozmezí 2014—2017:
2015 — Karlin Studios
2016 — Venuše ve Švehlovce
2017 — Centrum současného umění DOX

Souběžně s vizuální částí projektu se odehrává část dramatická — divadelní hra Horizont událostí, jejíž scénář píše přední česká dramatička Lenka Lagronová.

Hra, kterou inscenuje divadlo Letí v režii Martiny Schlegelové, je postupně uváděna v jednotlivých výstavních prostorách.První dějství bylo uvedeno ve sklepních prostorách galerie Karlin Studios 16. června 2015. První a druhé dějství bude inscenováno ve Venuši ve Švehlovce 11. ledna 2016. Celá hra (všechna tři dějství) se premiérově uvede v prostorách Centra současného umění DOX v Praze v roce 2017.

Doprovodné programy:

5. ledna 18:00 / Natálie Hošková — hudební performance
6. ledna 18:00 /komentovaná prohlídka
7. ledna 18:00 / velká skupina* — PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Gabriela Langošová
8. ledna 18:00 / Hana Polanská Turečková — pohybová performance
9. ledna 18:00 / Jana Orlová — textová performance
10. ledna 18:00 / velká skupina* — PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Gabriela Langošová
11. ledna 20:00 / Horizont událostí — Lenka Lagronová, Divadlo Letí
12. ledna 18:00 / Natálie Hošková — hudební performance
13. ledna 18:00 / Hana Polanská Turečková — pohybová performance
14. ledna 18:00 velká skupina* — PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Gabriela Langošová
15. ledna18:00 — derniéra

* Velká skupina svým uspořádáním a charakterem podněcuje volnou výměnu myšlenek, pocitů a fantazií, které sdílejí účastníci skupiny v daném, časově ohraničeném setkání.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kamila Ženatá: Horizont událostí – část druhá