Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kamila Maliňáková „Jak se prosadit jako současný malíř“

Do 27.8.2015 bude v Galerii Jelení, Drtinova 15, Praha 5, přístupná výstava obrazů Kamily Maliňákové: Jak se prosadit jako současný malíř.

Kamile Maliňákové slouží za náměty rodinné a přátelské vztahy a vazby, školní prostředí, ve kterém se jako studentka umění pohybuje nebo také vlastní (či cizí) představy o světě „vysokého“ umění. Na všechna tato témata nahlíží z pro ni přirozené, nekomplikované perspektivy a postupuje vždy podobně. Vtipně a impulzivně si námět přizpůsobí a pak jej zdlouhavě a pracně převádí do média malby. Vypadá to, že si právě tento moment – praktický převod na plátno – z nějakého neznámého důvodu ráda komplikuje, v této fázi hromadí skicy, fotografie, prostorové modely a koláže. Všechny tyto artefakty, svědci Kamiliny specifické houževnaté strategie, jsou nakonec i přes svou působivost odstraněny a závěrečným výsledkem je vždy klasický závěsný obraz.

Obraz figurativní a dokonce obvykle i figurální. Přesto, že postavy jsou strnulé (působí jako produkt virtuální reality) a přesto, že na obrazech obvykle používá hieratickou perspektivu, působí veristicky. Úzkostně disciplinovaná malba nenese stopy klasických požitků, tradičně očekávaných od daného média. Vyvolává otázky po technologické nahraditelnosti a smyslu malířského gesta.

Obrazy jsou významově velmi hermetické a pro nezasvěceného diváka těžko pochopitelné. Konstelace postav a věcí na obrazech jsou zkonstruovány tak, aby odhalovaly jakýsi příběh známý pouze autorce či okruhu osob autorce blízkých. S využitím sobě vlastního malířského gesta a detailně vyšperkované techniky, se z obrazů stávají niterné kompozice, vycházející z jejích vlastních zážitků a zkušeností. A právě díky neprostupnosti a uzavřenosti před “cizím” návštěvníkem galerie se z olejomaleb (které jako jediný diskurz uznávají ten autorčin) stávají performativní produkty přesahující hranici klasického vnímání malby.

Práce Kamily z dlouhodobé perspektivy je a zároveň není systematická. Kamila nepromýšlí témata v sériích, nerozpracovává záměrně jedno nebo několik témat. Její tvorba se však přirozeně vyvíjí tak, jako se mění sama autorka. Rodina, přátelé, vzájemné vztahy – to vše zůstává, rozšiřuje se ale spektrum postav, které Kamila zahrnuje do své osobní mytologie. Ač by se její tvorba dala některými aspekty (nese zčásti arteterapeutický charakter) řadit k insitnímu umění, hladký a stejnoměrně zpracovaný povrch obrazů za svou optimistickou, prosvětlenou barevností skrývá téměř existenciální metaforu nemožnosti úniku z rodinných, společenských a institucionálních vazeb.

Marie Lukáčová a Vasil ArtamonovFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kamila Maliňáková „Jak se prosadit jako současný malíř“