Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kamil Lhoták: Paříž 47

21. 11.-9. 1. / Galerie Pštrossova 23 / Kresba

Do 9.1.2019 bude v Galerii Pštrossova 23, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Kamil Lhoták: Paříž 47.

Otevřeno Út, Čt, Pá 14 – 19 nebo po předchozí domluvě.

Text kurátora Pavla Vančáta k výstavě:

Na výstavě je k vidění čtrnáct unikátních kreseb Kamila Lhotáka z francouzské metropole roku 1947.

Paříž hrála pro celou Lhotákovu generaci roli Mekky, pro něj osobně navíc představující kolébku mnoha technických vynálezů, které od mládí obdivoval a jimiž často zaplňoval svá díla. Pařížské motivy se v Lhotákově díle objevují již od konce 30. let, kdy město navštívil s matkou. Při druhé návštěvě v září 1947 však byly Lhotákovy kresebné schopnosti i zkušenosti již plně rozvinuty do pohotové suverenity, umocněné prostou, ale přitom rafinovanou technikou barevných tužek.

Cyklus čtrnácti kreseb je vlastně Lhotákovým cestovním deníkem, kterým nahrazuje fotografii, a jehož náměty oscilují od památných domů jeho oblíbenců (Wilde, Delacroix) přes portréty typických figur (Pařížanka, Američan) a známá místa (Seina, Louvre) až po závěrečné plynojemy v Clignancourt, odkazující k poetice Skupiny 42. Druhotným odrazem této cesty je však i řada obrazů z konce 40. let, zobrazujících pařížské reálie, ale také hojně přítomná francouzská vlajka na mnoha jinak nelokalizovaných plátnech a kresbách.

Ojedinělý Lhotákův konvolut čtrnácti pařížských kreseb, adjustovaných v samostatných paspartách uvnitř ručně nadepsaných plátěných desek, byl zřejmě později darem některému z malířových přátel. Dle detailů a úsudku znalců díla lze usuzovat, že finální adjustace celého alba byla nicméně dokončena zřejmě během 60. let.

Album Paříž 47 je vůbec poprvé představeno veřejnosti a doplněno dalšími autorovými díly ze soukromých sbírek, které se k němu vztahují časově či tematicky. Unikátním prvkem expozice je Lhotákova vůbec jediná socha, ikonická Plovatka, objevující se v různých variacích na mnoha jeho plátnech.

Kurátor Pavel Vančát

Galerie Pštrossova 23 je nově otevřená galerie v centru Prahy představující především současnou českou tvorbu a umění 20. století. Galerie úzce spolupracuje s online platformou www.originalarte.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kamil Lhoták: Paříž 47