Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kamil Lhoták : Na křídlech grafiky

8. 11.-26. 11. / Galerie Hollar /

Do 26.11.2017 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Kamil Lhoták : Na křídlech grafiky. Otevřeno denně 10-12 / 13-18 hodin, mimo pondělí.

Kurátor výstavy: Libor Šteffek

Doprovodný program:

SO 11. 11. 2017 v 15 hodin – Komentovaná prohlídka za účasti kurátora výstavy Ing. Libora Šteffka, autora monografie Kamil Lhoták – Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, spojená s představením jeho nové knihy Kamil Lhoták – Obrazy

PO 13. 11. 2017 v 17 h – Neznámý známý Kamil Lhoták / pořádá Spolek českých bibliofilů, KPH, SČUG Hollar

Kamil Lhoták (1912-1990) kladl vlastní grafickou činnost svým významem na úroveň malby a opakovaně prohlašoval, že práce na poli grafiky je výrazem nejvyšší profesionality umělce. Své působení v tomto oboru zahájil v roce 1944, kdy spolu s dalšími umělci Skupiny 42 přispěl drobným leptem, nazvaným Periferie, do souboru prací In memoriam Františka Janouška.

V následujících letech pak i přes souběžnou aktivitu v mnoha jiných oblastech (malířská tvorba, ilustrace do knih, práce pro animovaný i hraný film, návrhy kostýmů, vydávání vlastních knih a další) vzniká každoročně několik desítek grafických prací. Po úvodním prozkoumání možností se nejvíce využívanou technikou pro umělce stává suchá jehla, a ta převažuje v jeho dílech až do počátku 60. let, kdy je na této pozici vystřídána stále častějšími litografiemi. Na konci sedmdesátých a v osmdesátých letech se pak v tvorbě umělce začínají ve větším rozsahu také objevovat práce vyhotovené technikou serigrafie.
Během svého života vytvořil Kamil Lhoták celkem více než 660 grafik a pravidelné seznamování publika se svou tvorbou považoval za svou stavovskou povinnost. Jednou z nejvýznamnějších platforem v tomto směru byl pro něho právě Hollar, na jehož půdě proběhlo v minulosti několik umělcových výstav, na které stávající výstava navazuje formou představení mnoha desítek grafických prací, pokrývajících v širokém rozsahu celé období Lhotákovy tvorby. / Libor ŠteffekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kamil Lhoták : Na křídlech grafiky