Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kamil Lhoták: Barevný svět

1. 6.-31. 7. / Galerie Moderna / Malba

Do 30. 7. 2023 je v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Kamil Lhoták: Barevný svět.

Kamil Lhoták (1912–1990) se do dějin českého moderního malířství zapsal jako vrcholný představitel lyrického civilismu a magického realismu, stal se výtvarníkem životní touhy, nevyčerpatelné inspirace a fantazie. Vidíme ho jako umělce, jehož činnost je úzce spojena s vývojem techniky a jehož tvůrčí seberealizace a obecný vývoj takřka splývají. Galerie Moderna připravila na měsíc červen a červenec více jak padesát obrazů, kreseb a grafických listů z let 1939–1985 tohoto svébytného a nezaměnitelného umělce.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kamil Lhoták: Barevný svět