Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kamil Lhoták – Amerika

Do 14.2.2018 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná skvělá výstava Kamil Lhoták – Amerika.

Prodejní výstava unikátní kolekce původních kreseb tuší na papíře z r. 1951, na téma poválečná Amerika.

Světlo světa tato kolekce spatřila doteď pouze několikrát. Celý cyklus známých kreseb byl poprvé vystaven na výstavě v Numizmatické galerii ENA v roce 2013,  na Generálním konzulátu ČR v Chicagu, Illinois v roce 2014 a v Czech and Slovak Museum (Anderson Gallery) v Cedar Rapids, Iowa v roce 2015. V lednu 2018 bude vystaven v knupp gallery | Prague a bude k němu vytištěn sběratelský katalog, doplněný o krátké verše ke každé kresbě, od Karla Sýse.
Kresby nebyly doposud nikde jinde vystavovány ani prezentovány a prodávány.
Ke každé kresbě náleží čtyř stránkový certifikát (který nyní tvoříme) s průvodním textem a podpisem Kamila Lhotáka mladšího, dále tajemníka Spolku přátel Kamila Lhotáka panem Ing. Evžena Škňouřil a v poslední řadě mým podpisem z pozice galeristy. Certifikát bude obsahovat titulní stranu kolekce kreseb, dále reprodukci dané kresby, stranu s textem a dále úvodní text k celé kolekci, který psal KL na stroji.
Kamil Lhoták se narodil 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž. Kamil Lhoták byl český malíř, grafik a ilustrátor, člen Skupiny 42. Studoval Právnickou fakultu v Praze. V malířství byl autodidaktem. Roku 1939 měl první samostatnou výstavu. V témže roce vystavoval jako host na členské výstavě Umělecké besedy, jejímž členem se stal v následujícím roce a pravidelně se účastnil jejích akcí. Od roku 1942 členem skupiny 42, byl zastoupen na všech jejích expozicích. V témže roce měl samostatnou výstavu v Alšově síni Umělecké besedy. Roku 1932 podnikl cestu do Rakouska a Itálie, 1938 do Francie, 1947 opět do Francie. Od roku 1945 členem SČUG Hollar. Od roku 1946 se účastnil výstav v zahraničí. V roce 1947 získal I. mezinárodní cenu benátského bienále za kreslený film Atom na rozcestí.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kamil Lhoták – Amerika