Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Juraj Rattaj & Tomáš Roubal: Expozice

20. 11.-13. 12. / Galerie designu Flexup / Instalace

Do 13.12.2015 bude v podzemí designérského obchodu Flexup Design, Jilská 14, Praha 1 (musí se nejdříve projít výstavou Kateřiny Reichové), přístupná zajímavá výstava Juraje Rattaje & Tomáše Roubala: Expozice.

Text Kamila Nábělka k výstavě:

Expozice jako téma

Výstava nazvaná Expozice je společným dílem Juraje Rattaje a Tomáše Roubala. Instalace vychází z konkrétního architektonického a prostorového uspořádání galerie, reaguje na něj a přetváří ho ve scénu takřka divadelní, na níž se odehrává vlastní expozice. Jejím tématem je setkání a prolínání dvou disparátních přístupů: na jedné straně minimalisticky využité jednoduché materiály a prvky, na druhé straně vystavené objekty zdůrazňující svoji rukodělnost a řemeslnost. Rozdílné fenomény a přístupy se propojují v dynamickém napětí souzvučné i disonantní kompozice a vytvářejí hybridní metaforické a ironicky hravé uskupení. Přístup Juraje Rattaje a Tomáše Roubala je
zároveň i konceptuálně poučený – stejně tak jako lze sériově vyráběný předmět transformovat jeho expozicí v kontextu uměleckých děl v objekt obdařený možností nových interpretací, podobně můžeme i expozicí samotné expozice ukázat jinak spíše skrývané techniky a procesy vystavování a zároveň proměnit vizuálně jednoduché objekty v nositele takřka tajemné síly.

Jen jedna otázka tu zbývá, je tato „expozice expozice“ spíše výstavní nebo divadelní? Je to model výstavy, která tu ve svém muzeálním zšeření zůstane dlouhodobě, možná celé léta, nebo je to expozice dramaturgická, po níž ještě bude následovat kolize, peripetie a nakonec katastrofa? Nechť je tomu jakkoli, ukazuje se, že je to expozice samotná, způsob předvedení dané věci, co určuje možnosti jejího vyjevování a interpretace, jež bychom jinak nemohli nahlédnout. A možná ještě víc:
není věcí bez její expozice.

Kamil NábělekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Juraj Rattaj & Tomáš Roubal: Expozice