Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Julie Štybnarová: Čas paměti

9. 5.-18. 6. / Fotografic / Fotografie

Do 18.6.2017 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Julie Štybnarové: Čas paměti.

„Julie se rozhodla experimentovat se zneklidňujícím časem. Vzpomínky jsou ve vztahu k času to jediné, co nám z něho zbývá. Minulost reálná, uchovaná v podvědomí, neustále vstupuje z budoucnosti do vědomí a pulsuje v přítomnosti. Připomíná to velký kruh. Ale ten je zároveň roztínán tím, co přichází, co jsme si svou minulostí připravili a co do toho vkládá okolní svět. Časosběrný dokument není žádná novinka. Ale tradiční formu lze uchopit znovu a vyslovit se v ní po svém. Průniky do malých motivů, účast na životě blízkých. Účast na pozadí samoty, která je podstatou jakéhokoli vztahu.

Okno je okem viděným i vidoucím, otevírá se do krajiny světa a zavírá do samoty duše. Vidíme jen to, co dokážeme vidět, ostatní zůstává nevyslovené, skryté, tajemné. Toužíme oslovit ono mysteriózní, znovu a znovu, posíleni svým poznáním, svou zjitřenou citlivostí. Hledáme vlastní tvář složenou z variací podob jiných. Soukromý příběh času, prostoru a samoty – to je Juliin experiment.“ Jana Máchalová.

Julie Štybnarová (1976) vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze a fotogra i na Institutu tvůrčí fotogra e FPF Slezské univerzity v Opavě. Své fotogra e představila na sólových i skupinových výstavách v Maďarsku, Polsku a v České republice.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Julie Štybnarová: Čas paměti