Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jubilanti České unie karikaturistů

Do 28.2.2018 bude v Malostranské besedě, Malostranské náměstí 21, Praha 1, v prostorách klubu (v 1. patře), přístupná výstava Jubilanti České unie karikaturistů.

Vystavují Pavel Taussig a Míla Martenek každý s kulatými 85 křížky, Pavel Hanák 70, Petr Brodecký 65. Současně se představují dva noví členové ČUK: Radek Fetters a Václav Veverka.

…………….

Česká unie karikaturistů (ČUK) byla založena 10. 3. 1990 z iniciativy novináře Ivana Hanouska a sdružuje autory kresleného humoru a karikaturisty z České republiky a za určitých podmínek i z jiných zemí.  ČUK je členem mezinárodní organizace FECO (Federation of Cartoonists´ Organisations).

Česká unie karikaturistů je profesní organizací, plnící zejména úlohu servisního centra pro své členy. Plní také roli zastřešovací, neboli jedná v zájmu svých členů se státními orgány, firmami i společenskými institucemi.  Podmínkou pro přijetí do řad ČUK je trvalý zájem o tento publicistický žánr, aktivní činnost v oboru a splnění základních uměleckých kritérií.

Hlavní servisní činnost spočívá ve vydávání elektronického Zpravodaje, který odběratelé dostávají e-mailem a který informuje členy o aktualitách.

ČUK byla až dosud pořadatelem či spolupořadatelem mnoha ročníků domácích i mezinárodních soutěží v kresleném humoru, několikrát do roka pořádá výstavy tohoto žánru ať již kolektivní, autorské, tematické či volné. Přestože nepracuje jako agentura, nabízí zájemcům zajištění veškeré činnosti s kresleným humorem související (viz Nabídka).

Mimo to ČUK vydala řadu katalogů, z nichž nejvíce významné jsou „Encyklopedie českých karikaturistů“ s profily 85 autorů z roku 2005 a almanach „2cet“ vydaný roku 2010 k dvacetiletí její činnosti a ke spolkové výstavě, které se zúčastnilo 75 členů.  Všechny katalogy výstav kresleného humoru jsou zájemcům nabízeny k prodeji na www stránkách uvedených níže (viz Humor na prodej).

Od roku 2004 ČUK uděluje své Výroční ceny. Tzv. Řád bílé opice (název vychází ze znaku unie) za významnou životní tvorbu kresleného humoru, za jeho popularizaci nebo za práci pro ČUK dosud získali (chronologicky) Jiří Winter-Neprakta, Miroslav Barták, Josef Kobra Kučera, město Písek, Ivan Hanousek, Vladimír Renčín, Východočeské muzeum v Hradci Králové, Jiří Slíva, Robert Radosta, Vladimír Jiránek, Fedor Vico a Josef Poláček.

ČUK se prezentuje v tiskovinách FECO a na zahraničních informačních portálech kresleného humoru (Polsko, Německo, Itálie, Turecko…). Zástupci ČUK jsou často zváni do porot mezinárodních soutěží, členové ČUK si za své práce z podobných akcí přivezli nejedno ocenění (více u profilů jednotlivých autorů).

http://www.ceska-karikatura.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jubilanti České unie karikaturistů