Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jozef Gašpierik „Be Different“

7. 9.-8. 11. / Hotel Eurostars Thalia / Malba

Do 8.11.2016 bude v Hotelu Eurostars Thalia, Národní 13, Praha 1, přístupná výstava obrazů Jozefa Gašpierika „Be Different“.

Kompozice asymetrických linií a tvarů jsou jako anomálie lidského těla, která umožňuje zobrazit části lidské anatomie v jiném světle a zároveň umožňuje alternativní pohled na části lidského těla. Každý člověk má svou vlastní jedinečnou osobnost, kterou může shlédnout prostřednictvím zobrazení tělesných anomálií. Spojení perspektivy se změněnou hloubkou pozadí a připojení ke konkrétnímu ohnisku, umožní divákovi ocenit skryté, zcela nové tvary a obrysy, které tvoří lidské tělo, které se díky rozdílu stává jedinečným.

Jozef Gašpierik se narodil 1. listopadu 1983 v Ružomberku, Slovenská republika. Studoval na střední Škole úžitkového výtvarnictva v Ružomberku. Od roku 20004 žije a tvoří v ČR.

www.jozefgaspierik.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jozef Gašpierik „Be Different“