Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Josefína Dušková / Horizonty

30. 7.-31. 8. / Galerie Prokopka / Malba

Do 31.8.2018 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Josefíny Duškové: Horizonty.

Josefína Dušková (narozena 1981) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2002 – 2008). V roce 2005 absolvovala stáž ve Finsku na Satakunnan polytechnic – Kankaanpaa. Charakteristickým rysem prostupujícím celou tvorbu je práce s otiskem a jeho osobitou energií. Autorka se inspiruje přírodními procesy, ve kterých hledá symbolické přesahy. Zásadními tématy jsou zrození, růst, plynutí, destrukce, mizení a zánik. V nejnovějších souborech děl se dotýká otázek vztahů, lidského směřování, určení či osudu. Pracuje s nestálými materiály vosk, led, molitan, sádra, pigmenty, hlína mají reflektovat křehkost a pomíjivost živého.

Výstava Horizonty představuje v rámci sochařských technik sochy i reliéfy a malířský soubor abstraktních obrazů na plátně. Horizont je místo, kam člověk směřuje, linie mezi nebem a zemí, za kterou nevidíme. Je symbolem skryté budoucnosti, určitého tajemství. Horizont je bránou i omezením. Cesta je zde paralelou životního putování, hledáním osobního směru, neustálým překračováním vlastního horizontu a objevováním toho dalšího. Vnitřní hledání neznámých cest a nových horizontů, to je cesta, která je symbolickým spojníkem všech těchto děl. Sledují linii času, proud života s jeho zásadními momenty, lehkostmi i tíhami.

Vystavuje od roku 2005. Za svoji tvorbu získala řadu cen a ocenění: Cena města Benešova pro mladé výtvarníky do 35 let (2010), Ateliérová cena pro rok 2005/2006, cena Nadace Český fond umění – stipendium Bogdana Najdenova (2004), Cena mezinárodního workshopu ve Florencii “From Masaccio to Marini, heritage of figurative visual art (2003). Je členkou spolku Umělecká Beseda a je zastoupena ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a v soukromých sbírkách. V případě zájmu o vystavené obrazy, kontaktujte kurátorku výstavy.

Více: www.josefinaduskova.cz

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.

Kurátorka: Markéta Vlčková

Kontakt: www.galerieprokopka.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Josefína Dušková / Horizonty