Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Josef Žáček: Surrogate

Do 4.7.2021 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava Josefa Žáčka: Surrogate.

Průvodní text kurátora výstavy Radka Wohlmutha:

Holešovická Bold Gallery uvádí výstavu malíře temných forem, ale pronikavého vidění Josefa Žáčka. Tento výjimečný autor přichází s novým cyklem obrazů poprvé po pěti letech od své velké výstavy v Galerii hl. m. Prahy. Pod názvem Surrogate nabízí výběr ze své nejaktuálnější tvorby, kterou vymezuje zkoumavý pohled na lidské tělo, vnímané bez nánosu soucitu a sentimentu. Žáček ho popisuje jako organický nástroj, často v interakci s neosobními technologiemi či obsesivními trendy. Obrazy mohou připomínat negativy, rentgenové snímky nebo screening ultrazvuku. „Během studijního pobytu v Los Angeles začátkem devadesátých let jsem po setkání s americkým abstraktním expresionismem pochopil, že v barvách bylo vše již řečeno,” vysvětluje Josef Žáček, který dokazuje, že intenzivní sdělení a silný zážitek lze předat i prostřednictvím černého monochromu. Současná výstava v Bold Gallery představuje v autorově tvorbě tematický milník. Jestliže v předchozí tvorbě ostře reagoval na stereotyp i brutalitu okolního světa, zvůli autoritativních režimů či adoraci peněz, nyní se plně soustředí na lidské tělo a nevyhýbá se přitom ani chladné erotice.   

„Poprvé v Bold Gallery představujeme velmi aktuální práce Josefa Žáčka, zralého autora, jenž ve svém celistvém díle neustále hledá a komentuje nová témata, na která se jeho zdánlivě odtažitý způsob tvůrčího nazírání dokáže intenzivně zaměřit,” říká zakladatel Bold Gallery a majitel aukčního domu Arcimboldo Oldřich Hejtmánek a dodává: „Jestliže v minulosti dokázal svým střídmým, ale znepokojivým způsobem reagovat na společenskou a politickou realitu dnešního světa, podrobuje nyní svému temnému analytickému mikroskopu lidské tělo. A doba jakoby jeho obrazům, které vznikly z velké části ještě před začátkem pandemie, přitakávala.” Projekt Surrogate (výraz v angličtině znamenající náhradu či zástupce) koncipovaný přímo pro pražskou Bold Gallery shrnuje Žáčkovu tvorbu za posledních pět let. Expozici na jedné straně dominuje velkoformátové plátno Mimesis z roku 2017 s námětem můry, které poukazuje k nápodobě, děsivým vizím, sklonům k sebedestrukci a pomíjivosti. Druhý pól vytváří obraz Venuše z letošního roku. Také jeho pojmenování pochází z antiky. Tentokrát pro změnu připomíná římskou bohyni smyslnosti, krásy a lásky, která se stala synonymem pro ideál ženské dokonalosti. „Žáčkův obraz ale zachycuje spíš androgynní genderově nerozlišitelnou bytost z horní poloviny dívčí, ze spodní mužskou. Z nasazení obou částí trupu je zřejmé, že postava je konstruovaná uměle,” vysvětluje kurátor výstavy Radek Wohlmuth. „Autor tedy spíš upozorňuje na obsesi zdokonalování těla a snahu o přetváření svého já na základě vlastní volby.“

Josef Žáček (1951) vystudoval malbu na pražské Akademii výtvarných umění na přelomu 70. a 80. let. Své obrazy prezentoval v mnoha galeriích u nás i v zahraničí, například v Los Angeles, Lisabonu, Berlíně, v Bonnu, Washingtonu nebo Rotterdamu. V roce 1992 byly jeho práce součástí výstavy „Světlo a duch“ v Pavilonu umění na EXPO ve španělské Seville. V současné době přichází se svými projekty po delších časových úsecích a jedná se o velmi pečlivě připravené tematické celky. Naposledy se představil před pěti lety velkou výstavou pro Galerii hl. m. Prahy, kterou doplnil katalog s texty Magdaleny Juříkové, Ludvíka Hlaváčka nebo Ivana M. Jirouse. Je držitelem ceny Revolver revue za rok 2014.

Více informací na www.boldgallery.art a www.facebook.com/boldgalleryprague/.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Josef Žáček: Surrogate