Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Josef Repka: Obrazy

8. 9.-9. 10. / Galerie Art+Um / Malba

Do 9.10.2020 bude v galerii Art+Um, Ostrovní 22, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Josefa Repky.

Autor o sobě píše:

„Od svých deseti let se věnuji výtvarnu – nejdříve pod vedením ak. mal. O. Čemuse, následně na SŠ polygrafické a potom SOŠV Hollarově. Kresbu a malbu jsem studoval i soukromě. Jsem jedním ze zakladatelů výtvarné „Skupiny J“, se kterou jsem mnohokrát vystavoval. Další výstavy jsem v průběhu let měl i autorské (Praha, Louny, Berlín…). Začínal jsem s malbou olejem, ovšem z nejrůznějších důvodů jsem přešel na akryl – od celkem realistických krajin a figurálek jsem se po letech posunul k abstraktní malbě, která mě teď nejvíc naplňuje. K tomu jsem se v minulosti věnoval i kresbě a grafikám, ilustroval jsem knižně i časopisecky a kreslil jsem komiksy. Vzhledem k časové tísni se v přítomnosti věnuji už jen volné malbě.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Josef Repka: Obrazy