Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Josef Fořtl: Vesmír v nás

14. 3.-7. 4. / Knupp Gallery / Malba

Do 7. 4. 2024 je v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Josefa Fořtla (1942-2021): Vesmír v nás.

Josef Fořtl (1942 – 2021) byl průmyslový výtvarník a designer. Zanechal po sobě asi 50 obrazů. Výběr z jeho modrého a červeného období budou diváci moci shlédnout na výstavě „Vesmír v nás“.

Pro témata svých děl zvolil v prvé polovině svého života surrealistickou metodu řetězení představ. Zobrazované objekty však nejsou volným proudem asociací, jejich výběr je cílený, jsou stavebním materiálem k vyjádření myšlenek a úvah. V pozdějších fázích malířské tvorby ustupuje surrealistická metoda řetězení představ symbolickému vyjádření skutečnosti.
 
Tato dvě období – Modré období (90.léta) a Vesmír v nás (počátek milénia) vám představuje naše galerie. Pro obrazy Modrého období je typická dominující modrá barva a znázornění dvojího prostoru – limitovaného, omezeného a otevřeného. Limitovaný prostor je znázorněn koridorem, který ústí do prostoru otevřeného.
 
V limitovaném prostoru obrazů se odehrávají naše životy. Omezený prostor však přestavuje i limity našich existencí, jež jsou dány časem, místem a okolnostmi našeho zrození i naší genetickou výbavou. Otevřený prostor v obrazech není bezútěšná propast, ale otevřená možnost pro další lidské poznání a myšlení. Otevírá se zde filozofická otázka o možnosti a limitech lidského poznání a myšlení.
 
V poslední fázi své tvorby „Vesmír v nás“ (počátek milénia) se umělec pokusil zobrazit člověka jako součást vesmíru. Hvězdy nad námi, vzdálené a tajemné, pomáhaly člověku určovat směr v jeho objevování nových částí naší planety Země. Jejich různá uskupení, objevující se v průběhu roku v různých částech oblohy, si polidštil tím, že jim dal jména: souhvězdí Berana, Štíra, Vah, Panny, Blíženců atd. Vědecký pokrok pouze poodhaluje tajemství vesmíru. Umělec tuší existenci vícedimenzionálního rozměru našeho světa, jehož tajemství je nutno přijmout jako součást našich životů.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Josef Fořtl: Vesmír v nás