Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Josef Duchan: Serigrafie

Do 21. 4. 2022 bude v Kavárně a galerii Art-n-Coffee, pasáž českého designu, Na Příkopě 24, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Josefa Duchana: Serigrafie.

Josef Duchan ––––– Serigrafie na motivy Kytice J. I. Brueghla
V letech 2006–2009 jsem se opět vrátil na půdu Akademie výtvarných umění, kde jsem absolvoval ateliér Restaurování malířských děl u profesora Karla Strettiho. V rámci klauzurní práce jsem si nechal poradit od svého syna Josefa, tehdy devítiletého, kterého jsem se ptal, které dílo ze sbírek NG zvolit. Po krátké prohlídce knihy z NG ukázal na obraz Kytice J. I. Brueghla a já jeho volbu respektoval.
Mým úkolem bylo nakreslit a vytisknout zvolené dílo jako svou absolventskou práci, a tím
také propojit svá studia v Ateliéru Grafiky II
s Ateliérem restaurování. Po úspěšném ukončení studia u profesora Strettiho jsme v rámci diskuze spolu hovořili ještě o možnosti vytvoření celé serigrafie. Bylo zřejmé, že jedna matrice
z klauzurního tisku se dá použít, a že úkolem tedy bylo vytvořit další dvě matrice.
Na těchto jsem s přestávkami pracoval, s ohledem na mou volnou tvorbu, v letech 2010 až 2022. Poslední matrice byla dokončena 23. 2. 2022.
K dokončení serigrafie a finálnímu tisku došlo
ve dnech 25. – 28. 2. 2022.
Bylo vytvořeno 33 autorských tisků z nichž část
je poprvé k vidění v Art Café, pasáži České národní banky.
Rád bych u této příležitosti poděkoval společnostem – Copy General, Amos
a zejména tiskárně SAMOLEPKY. CZ s. r. o. bez jejichž spolupráce by uvedená serigrafie nikdy nevznikla.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Josef Duchan: Serigrafie