Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Josef Duchan: Prostor v rovině

24. 5.-29. 6. / Galerie Havelka / Kresba

Do 29. 6. 2021 můžete v Galerii Havelka, Martinská 4, Praha 1, zhlédnout velmi zajímavou výstavu Josefa Duchana: Prostor v rovině.

Kreslí v chůzi, během jízdy na kole, v metru i ve vlaku. Dokonce kreslí i za tmy. Jako hypersenzitivní přijímač snímá okolní jevy, jak se mění během jeho pohybu v prostoru a čase. Barevné sítě dvourozměrných kreseb Josefa Duchana jsou intuitivním záznamem trojrozměrné reality ve čtvrté dimenzi.

V sobotu 5.6. a 26.6. 2021 od 11 – 18 hodin malá komentovaná prohlídka s autorem.

Kurátor: Terezie Zemánková

……

Josef Duchan (1970 Frýdek Místek) je malíř, grafik a ilustrátor. Vystudoval atelier Grafika 2 (Dalibor Chatrný, Vladimír Kokolia) a poté atelier Restaurování malířských děl (Karel Stretti) na Akademii výtvarných umění v Praze. Po studiích se věnoval hlavně restaurování, přičemž působil také jako pedagog na Střední umělecko-průmyslové škole v Jihlavě, kde založil v rámci výuky sítotiskovou dílnu. V profesním životě se v současné době věnuje zejména vlastní volné tvorbě, ať už jde o kresbu, grafiku, fragmentální malbu či řezbu a kombinovanou techniku.

 Josef Duchan spolupracuje i s dalšími kurátory, například s ředitelem galerie Plato Ostrava Markem Pokorným a předními teoretiky umění Janou a Jiřím Ševčíkovými.

Josef Duchan vystavoval také v zahraničí, a to na Slovensku, na Ukrajině, v Německu, ve Švédsku, v Kanadě nebo v USA. V roce 2000 obdržel ocenění Grafika roku – Cena Pražské plynárenské a v letech 2009 – 2011 se účastnil sympozia Smalt Art v Ostravě.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Josef Duchan: Prostor v rovině