Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jitka Štenclová: Obrazy

5. 1.-5. 2. / Divadlo Viola / Malba

Do 5. 2. 2022 bude ve foyer Divadla Viola, Národní 7, Praha 1, přístupná výstava obrazů Jitky Štenclové. Výstava bude přístupná ve dnech představení od 16 hodin.

Jitka Štenclová (* 10. prosince 1952 Opava) je česká akademická malířka a textilní výtvarnice, členka Umělecké besedy. Žije a pracuje v Praze.

Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze (SUPŠ) 1968–1972 (malbu u Aloise Vitíka) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, 1972–1977 (textil u Bohuslava Felcmana).

Její tvorba byla představena na mnoha samostatných i kolektivních výstavách doma (např. Mánes 2009) i v zahraničí (Londýn 1972, Annecy 1978, Brusel 1985, Göteborg 1989, Audabiac 2004, Hamburk 2009, 2010 aj.).

Je zastoupena mezi jinými v Národní galerii v Praze, v Powerhouse v australském Sydney i v královských sbírkách belgického Musées Royaux d’Art et d’Histoire v Bruselu.

V roce 1982 získala II. cenu na III. Quadrienále uměleckých řemesel v Erfurtu a v roce 2005 byla vyznamenána Cenou Paprsky humanity za významný přínos k projektu „Uměním ke svobodě“ zaměřeném na děti z dětských domovů. Je pravidelnou přispěvatelkou humanitárních aukcí (Konto bariéry aj.).

Je manželkou prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., a matkou čtyř dětí. Má jedenáct vnoučat.

CV: WikipediaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jitka Štenclová: Obrazy