Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jitka Mikulicová – Paul a Pablo

10. 2.-10. 2. / Berlínskej model / Malba

10.2.2016 se v galerii Berlínskej model, pplk.Sochora 9, Praha 7, konala jednorázová vernisáž výstavy Jitky Mikulicové – Paul a Pablo.

Jitka Mikulicová (*1980 Hustopeče) diplomovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru intermediální konfrontace souborem Vytrhnutých obrazů. Zajímá ji nově vztah formy a obsahu díla, téma, které už postmoderní generace dávno odložila k ledu jako vzpomínku na marxistickou dialektiku. Dekonstrukcí obrazových informací a jejich novou konstrukcí se pokouší objevit jiné, skryté významy, nebo je náhodně záměrným posunutím prvků vytvořit. Její hra je komplikovaná a její výsledek může mít překvapivě rozdílné výstupy. Částečně se odkazují na její starší práce využívající jako skladebný a estetický motiv dřevěné intarzie. Některé obrazy připomínají jakýsi vzorník formálních možností, v dalších se objevují prvky popkultury jako věčně iritující konfrontace vysokého a nízkého. Najednou se ale mezi portréty objeví portrét malého dítěte z kamenného náhrobku, osobní zkušenost autorky. Tu později zpracovala konceptuálně: nechala kamenorytce „vyrobit“ rozesmáté portréty svých známých, které vyfotografovala. Vyvolává tak staré dobré duchy banálních otázek jako Co je autentické umění? Je nutné zvládat řemeslo a je náš navigovaný řemeslník umělec? Náhrobky samotné – tato nebezpečná hra s živými – mají ale samozřejmě desítky dalších asociací…

Zdroj: http://www.prague-art.cz/katalog/autori/54-jitka-mikulicova/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jitka Mikulicová – Paul a Pablo