Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jitka Mikulicová: Havaj

22. 5.-29. 6. / Galerie Petr Novotný / Malba

Do 29.6.2019 bude v Galerii Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7 (kousek nad Veletržním palácem), přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Jitky Mikulicové: Havaj. Otevřeno Út – Pá 12 – 18, sobota po tel. domluvě.

Malířka Jitka Mikulicová studovala u Jiřího Davida na VŠUP (2004-7) a u Martina Mainera na FAVU (1999-2004). V rámci studií absolvovala stáž u Neo Raucha na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku. V letech 2008-10 studovala na HISK v belgickém Gentu. V roce 2009 byla finalistkou Ceny kritiky pro mladou malbu.

….

Jitka Mikulicová (*1980 Hustopeče) diplomovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru intermediální konfrontace souborem Vytrhnutých obrazů. Zajímá ji nově vztah formy a obsahu díla, téma, které už postmoderní generace dávno odložila k ledu jako vzpomínku na marxistickou dialektiku. Dekonstrukcí obrazových informací a jejich novou konstrukcí se pokouší objevit jiné, skryté významy, nebo je náhodně záměrným posunutím prvků vytvořit. Její hra je komplikovaná a její výsledek může mít překvapivě rozdílné výstupy. Částečně se odkazují na její starší práce využívající jako skladebný a estetický motiv dřevěné intarzie. Některé obrazy připomínají jakýsi vzorník formálních možností, v dalších se objevují prvky popkultury jako věčně iritující konfrontace vysokého a nízkého. Najednou se ale mezi portréty objeví portrét malého dítěte z kamenného náhrobku, osobní zkušenost autorky. Tu později zpracovala konceptuálně: nechala kamenorytce „vyrobit“ rozesmáté portréty svých známých, které vyfotografovala. Vyvolává tak staré dobré duchy banálních otázek jako Co je autentické umění? Je nutné zvládat řemeslo a je náš navigovaný řemeslník umělec? Náhrobky samotné – tato nebezpečná hra s živými – mají ale samozřejmě desítky dalších asociací…

Zdroj: http://www.prague-art.cz/katalog/autori/54-jitka-mikulicova/

…..

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jitka Mikulicová: Havaj