Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jitka Hilská: Janu Skácelovi

2. 8.-3. 9. / Galerie 1 / Malba

Do 3. 9. 2022 je v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Jitky Hilské: Janu Skácelovi.

Mga. Jitka Hilská

Narozena 1953 v Praze

Studia:
Scénické výtvarnictví Divadelní fakulty AMU (malba O. Smutný) Obor činnosti / malba, výuky malby ( ZUŠ, nyní soukromě Atelier Kaštan, Studio Dobeška)

1996 – 2016 člen Nového sdružení pražských umělců, od 2016 – FF16

Zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě. Řada výstav v Praze, po Čechách, zúčastnila se řady skupinových výstav s Novým sdružením pražských umělců v Čechách, v Německu, ve Francii (1996 – 2016), pravidelně vystavuje na zadané téma s přáteli – malířkou Marcelou Burdovou, architektem Davidem Vávrou a scénografem Vítězslavem Fejlkem.

„Pro moje malování je důležitá inspirace, konkrétní zážitek nebo zadané téma. Velmi důležitým zdrojem jsou pro mne setkání, která znamenají souznění. Byla, a stále to je poezie, především básně Jana Skácela a Bohuslava Reynka, může to být ale i píseň, hudba, tanec… Dále jsou to okouzlení a emoce, které zažívám při toulání přírodou, ať už po známých místech nebo na cestách po Čechách i v cizině. V neposlední řadě to je úžas a fascinace geniálním dílem, jaký ve mně vyvolává monumentální sakrální architektura Santiniho a Dienzenhoferů“.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jitka Hilská: Janu Skácelovi