Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jitka Anlaufová: Divný květy

Do 8.3.2019 bude v Galerii u Prstenu, Jilská 14, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů a kreseb Jitky Anlaufové: Divný květy.

Úvodní text kurátorky Olgy Kovaříkové k výstavě:

Výstava „Divný květy“ rekapituluje malířčino dílo posledních dvou let, pro něž i nadále zůstává hlavní inspirací příroda, a to především rostlinná říše, vyznačující se podivuhodností nejen co do pestrosti forem i barev. Přírodu v její zjevné, přirozené, symbolistně nabité i ryze systematické kráse zobrazuje přirozenou optikou fantazie, jejíž vize přenáší na plátno či papír se znovunalezenou ostrostí. Na obrazech se tak setkáváme s povědomými konturami tvarů jakoby přejatých z botanických květních diagramů skutečných rostlin, které zcela uchvátily autorčinu obrazotvornost, ať už se jedná o cikánskou růži, mák, sléz či brutnák. Je na nich ale vždy něco jiného, surreálního a divného, což vyvěrá z autorčiny stylizace, která je však přirozeným důsledkem malby zpaměti, jež skutečnost přeměňuje k malířčině obrazu. Doposud značně abstraktně-expresionisticky orientovanou ateliérovou tvorbu, vyznačující se především velkoformátovou akrylomalbou a maloformátovou tušovou malbou, obohacuje o novou, realističtější linií tvorby v podobě plenérových akvarelů, malovaných v oblíbeném Drachkově. Spojencem v kontemplaci okouzlující krásy přírody v rozpuku se jí stává neméně podivuhodný velikán české poezie Otokar Březina, jehož slova, původně určená Emílii Lakomé, rezonují s jejím mystickým pojetím přírody: „Kdo viděl krásnou mez, viděl všechno. Všechno je v ní. “ A tuto podivnou, těžko uchopitelnou přítomnost alegorického všechna lze vytušit i v divných květech Jitky Anlaufové.  Olga Kovaříková

 

Jitka Anlaufová (* 22. června 1962, Příbram) je česká abstraktní malířka.

Absolvovala střední průmyslovou školu strojní v Příbrami, avšak krátce poté se přihlásila na Výtvarnou školu Václava Hollara. Po jejím ukončení byla přijata na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde studovala v letech 1986-89 v ateliéru monumentální malby u profesora Radomíra Koláře, v letech 1989-90 v intermediálním ateliéru profesora Milana Knížáka a konečně v letech 1990-92 v ateliéru krajinářské malby u profesora Františka Hodonského. Od počátku devadesátých let se plně věnuje abstraktní malbě a prezentuje své obrazy v rámci společných i samostatných výstav v galeriích nejen v České republice, ale i v zahraničí. Pracuje také s fotografií a digitální grafikou.

V letech 1992-2006 byla opakovaně podpořena švýcarskou Nadací Jana a Milan Jelínek. Od roku 1993 spolupracuje s Galerií VIA ART v Praze. V posledních letech spolupracovala na přípravě samostatných i společných výstav s kurátorkou Věrou Jirousovou. Žije a pracuje v Praze.

Jitka Anlaufová patří k přelomové generaci absolventů Akademie výtvarných umění, kteří nastoupili na českou uměleckou scénu na počátku 90. let 20. století, ve složité „porevoluční“ době. Její dosavadní malířská práce je zaměřená na ryzí témata abstraktní malby. V průběhu devadesátých let tato malířka vytvořila řadu obrazů, v nichž soustředěně a velmi důsledně pracuje s abstraktní geometrickou formou, biopozitivními vlastnostmi různorodých struktur organické hmoty a energií horizontálních a vertikálních pásů monochromní malby.

V současné době Jitka Anlaufová ve svých obrazech navazuje na středoevropskou tradici duchovně orientované abstraktní malby, která zkoumá a prostřednictvím malířské tvorby rozvíjí abstraktní formy, vycházející ze strukturální povahy živé hmoty. Tyto obrazy umožňují nahlédnout do dalších vrstev a dimenzí reality, v nichž se člověk orientuje s pomocí intuice a citlivosti pro procesy živých organismů a planetární příběh fylogenese. Malba Jitky Anlaufové spojuje původně neoddělenou zkušenost vizuálního a intuitivního komplexního vnímání, z něhož se jako ze zdroje tvoření rodí nové formy, které naplňují možnosti personální kreativity. Při realizaci svých malířských prací, otvírajících svět virtuálních možností kreativity, prokazuje autorka schopnost komunikovat s prostředím kultury.

CV: Wikipedia

http://www.anlaufova.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jitka Anlaufová: Divný květy