Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jirka Houska – Rovnováha

15. 11.-5. 12. / Knupp Gallery / Malba

Do 5.12.2018 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Jirky Housky – Rovnováha.

Jirka Houska na výstavě představuje své nejnovější obrazy: krajiny, akty a výjevy z počátku 10. stol pro knihu Ewraker

MgA. Jirka Houska (nar. 1985 v Praze)

Studoval střední Výtvarnou školu Václava Hollara a na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru prof. Zdeňka Berana. Věnuje se především figurální malbě a to nejvíce portrétům. Mezi jeho časné náměty patří i krajina, občas i sci-fi figurální výjevy, či tajemná a vědě neznámá zvířata, což souvisí s jeho zájmem o přírodní vědy, především paleontologii a kryptozoologii. V roce 2015 kompletně ilustroval knihu Stezkami záhadných zvířat od spisovatele Jaroslava Mareše.

Houska je typickým absolventem Ateliéru klasické malby. Tvoří olejem na plátně. Jeho obrazy detailně odráží realitu, ale zachovají si atribut přiznané malby.

https://www.facebook.com/knupp.gallery.prague

https://www.facebook.com/jirka.houska.malby/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jirka Houska – Rovnováha