Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Jiřina Hankeová + Jitka Válová: Dvě z Kladna

1. 6.-28. 6. / Galerie Artinbox / Fotografie

Do 28.6.2018 bude v galerii Artinbox, Perlová 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Jiřina Hankeová + Jitka Válová: Dvě z Kladna – fotografie, kresby, litografie.

Kurátoři: Jiří Hanke + Nadia Rovderová

Text Nadii Rovderové k výstavě:

Zdá se poněkud paradoxní, že Kladno, jako průmyslové, dělnické město, může být místem silně inspirativním pro umělce, a dokonce pro ženy umělkyně. Důkazem jsou dvě z nich, které představí červnová výstava v Artinbox Gallery. Jednou z nich je Jitka Válová (1922 – 2011), která se svým dvojčetem Květou (1922 – 1998) v Kladně celý život tvořila a nasávala inspiraci. Podobně je tomu i u Jiřiny Hankeové (*1948), která zde celý život tvoří obklopena podobně tvůrčí rodinou – manžel Jiří Hanke je fotograf, zakladatel a kurátor Malé galerie České spořitelny v Kladně, dcera Lucie (1977) se věnuje m. j. fotografii a hudbě a syn Michael (1972), sice začal fotografovat poměrně pozdě, přesto byl v minulém roce oceněn v soutěži World Press Photo.

Na výstavě v Artinbox Gallery představíme v malém sále tvorbu Jitky Válové – kresby úhlem a litografie z posledních let, kdy už žila sama po smrti své sestry – dvojčete. Silně působící figurativní kompozice z let 2009 – 2011 jsme doplnili o dvě velkoformátové barevné litografie z roku 2001 Valcíř a Kovář. Nerozlučné tvůrčí propojení se sestrou Květou Válovou připomeneme souborem litografií Zastavení, který Květa a Jitka vytvořili společně v roce 1996. Litografie Jitky Válové Výskok a pád (2009) je symbolickým ztvárněním let 1968 a 1989 v české společnosti. Soubor dvaceti děl završuje kresba Tři kostlivci, která se formálně poněkud liší od tvorby Jitky Válové, jak ji známe. Kresba úhlem vznikla pár týdnů před smrtí autorky a je tušenou předzvěstí konce jejího pozemského bytí.

Expozice Jiřiny Hankeové ve velkém sálu a foyer galerie představí hlavně nejnovější tvorbu z let 2013 – 201 (cykly: Stíny, 2013; RGB-Y, 2013; Totéž jako jiné, 2015 – 16; Jaro / léto / podzim / zima, 2016; Ztráty a nálezy 2016 – 18). Z dřívější fotografické tvorby uvedeme soubor Světlo a tvar (2004) a Cyklické krajiny (2010). Silný cit pro poezii a bravurní hra s možnostmi barevné fotografie, kde veselou barevnost střídá jemná hra s odstíny šedi, kreslí intimní portrét umělkyně, která skrz citlivé ztvárnění zdánlivě banálních zátiší, předmětů, krajin, vytváří nové světy a těm starým a okoukaným dává nový život a významy. Její výraz je nepokrytě ženský, vytváří mini příběhy a fascinující zátiší z předmětů náhodně nalezených na ulici, ale rovněž ze zeleniny, kterou v kuchyni za chvíli poseká do polévky. Vidí poezii v krajině, v kuchyni, v obývacím pokoji, ve stínech i barvách, vytváří nové světy, příběhy a identity… Hravost, citlivost, sebereflexe a vnímavost k zdánlivým maličkostem jsou stavebními prvky jejího fotografického projevu, který máme tu čest prezentovat u příležitosti autorčina letošního kulatého jubilea.

Nadia Rovderová, Praha, květen 2018

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Jiřina Hankeová + Jitka Válová: Dvě z Kladna