Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Wackermann: Návraty spatřeného – Fotografické obrazy z let 2008 – 2014

12. 5.-30. 6. / Café Kampus / Fotografie

Do 30.6.2015 bude v Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jiřího Wackermanna: Návraty spatřeného – Fotografické obrazy z let 2008 – 2014

Jiří Wackermann, narozen 1955 v Roudnici n.L., studoval a pracoval v Praze, později pobýval střídavě v České republice a ve Švýcarsku. Od r. 1998 žije trvale ve Spolkové republice Německo. Ve své fotografické tvorbě navazuje na východiska a vlivy z mládí (surrealismus, magický realismus) a pohybuje se přitom mezi fantazijní obrazností a prostým optickým lyrismem. Ve svých nalezených i sestavených obrazech zůstává stále věrný tradici černobílé fotografie a pracuje nadále klasickými fotochemickými postupy (negativ–pozitiv). Postupné vypracovávání obrazu v pozitivní fázi je mu důležitou složkou tvůrčího procesu, chápaného jako „činná kontemplace”.

Profesně se zabývá neurofyziologickým a psychofyziologickým výzkumem. V roce 1992 založil firmu Neuroscience Technology Research s.r.o., která se orientovala na vývoj softwaru pro klinickou a experimentální neurofyziologii. V letech 1998 až 2014 působil v Institutu pro hraniční oblasti psychologie a duševního zdraví v Německu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Wackermann: Návraty spatřeného – Fotografické obrazy z let 2008 – 2014