Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Votruba: My pozorujem medvídky, medvídci zase nás + křest knihy Alexandra Koláčková

Do 29. 5. 2022 bude v Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1, 8.patro výtahem, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Jiřího Votruby: My pozorujem medvídky, medvídci zase nás.

V den vernisáže proběhl i slavnostní křest nové knihy Alexandra Koláčková.

Text kurátora Martina Dostála k výstavě Jiřího Votruby:

Jiří Votruba (narozen 8. 12. 1946 v Praze) je zajímavý umělec na české scéně, který s úspěchem remixuje ve svých obrazech a dalších dílech strategie amerického modernistického malířství po druhé světové válce, okořeněné současnými obrazovými experimenty a vizuálními zkušenostmi z Japonska a také z grafického designu. Zkušený divák se potěší tímto uvolněným, vtipným a kreativním remixem, s jasnozřivým plošným cítěním, jasnými barvami, malířskou hrou, vizuálním příběhem a zvýrazněnou konturou, která odkazuje nejen k výtvarnému kánonu japonských dřevořezů, ale také ke komiksu a české ilustrátorské tradici, kterou máme všichni tak čertovsky a ladovsky pod kůží.Na recentní černolabutí prezentaci si obzvlášť uvědomíme ohlas amerického pop-artu a celosvětové spotřební kultury, včetně dětských medvědích mazlíčků a již zmíněných komiksů, které jsou v některých zemích (Japonsko, USA, Francie) zásadní součástí národní vizuality. V těchto i v dalších dílech svým originálním způsobem zaceluje Votruba jistou mezeru v tvůrčí reflexi podnětů z neevropského vysokého i “konzumního“ umění, kterému se až na výjimky české umělecké prostředí po desetiletí vyhýbalo.Votruba má v umění rád mentální a vizuální pohyb dopředu, dozadu i do stran, je umělcovým přiznáním k fascinaci možnostmi, které takové mixování nabízí, přitom ani na chvíli nepochybujeme, že je tento způsob tvorby dnes navýsost aktuální. V pozadí celého autorova díla lze navíc vnímat zkušenost úspěšného grafického designéra, který míří cíleně ke svému vizuálnímu cíli.

Martin Dostál, kurátor

www.votruba.cz

 

Knihu Alexandra Koláčková autorů Milana Hlaveše a Alexandry Koláčkové vydalo v roce 2020 nakladatelství KANT ve spolupráci s Artlines, křest se kvůli proti-pandemickým opatřením mohl konat až letos.

V knize najdete také díla, která byla vystavena v rámci festivalu Sculpture Line.

Charakteristickým specifikem tvorby Alexandry Koláčkové jsou zejména barevné velkoformátové plastiky z keramiky a betonu, určené pro veřejný prostor. V řadě projektů však autorka rozšířila spektrum výtvarného působení i na řešení prostoru samotného, čímž se blíží práci architekta či krajináře. Pro její výtvarné pojetí je typická expresivní barevná škála, jednoduché oblé tvarosloví a neutuchající smysl pro hravý element.

http://www.kant-books.cz/cs/publikace/alexandra-kolackova/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Votruba: My pozorujem medvídky, medvídci zase nás + křest knihy Alexandra Koláčková