Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Vaněk: Ejhle hlava

končí 26. dubna / Galerie 1 / Malba

Do 26. 4. 2024 je v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Jiřího Vaňka: Ejhle hlava.

Na výstavě nahlédneme do hlubin nitra lidského bytí, do oblasti, kde se rodí myšlenky, emoce a vnímání.
Hlava, hlavní zdroj inspirace a symbol lidského nitra, svatyně našeho vnitřního světa, je klíčovým prvkem naší existence. Je symbolem tajemství, které z ní vyzařuje. Je jako studna, jejíž dno je nedohledatelné, plná nekonečných překvapení a mnohorozměrných vizí. Tato výjimečná část těla nám umožňuje ponořit se do neprobádaných hlubin lidského vědomí.
 
Mozek, zmenšenina vesmíru, představuje zdroj našeho poznání a tvořivosti. Stále se rozvíjející myšlenky a představy vznikají ve vzdušných prostranstvích naší mysli, které jsou připravené zabrousit do nekonečných výšin a hloubek.
Obrazy a sochy, jež autor vytváří, se snaží zachytit všechny tyto okamžiky a hledání stavu autorovi mysli. Každý výtvor představuje mikrokosmos, reflektující vnitřní svět umělce.
 
V tvorbě Jiřího Vaňka můžete spatřit spojení dvou hlav, které zrcadlí vzájemnou symbiózu a vzájemné ovlivňování. Jsou to okamžiky soucitu, jiskření myšlenek a společného prozkoumávání hlubin záhad lidského bytí. Avšak najdeme zde také obranné reflexy, které jsou reakcí na vnější podněty prostředí a lidské interakce.
 
Tato obrazová a sochařská reprezentace bude obsahovat veškerý svět – mnohotvárnost naší existence, její rozmanité vjemové a emocionální projevy. Přinese nám možnost prozkoumat korespondenci mezi vnějším světem a našimi vnitřními prožitky prostřednictvím uměleckého vyjádření. Přitom si uvědomíme, že hlava je nositelkou mnoha tajemství, jež jsou pro nás věčným zdrojem inspirace a objevování sami sebe.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Vaněk: Ejhle hlava